Type a word for quick search:  


 

C

 
cabეტლი; ტაქსი
cabalშეთქმულება
cabbageკომბოსტო
cabbyტაქსის მძღოლი
cabinქოხი, კაიუტა
cabinetკაბინეტი, მინისტრთა საბჭო
cableკაბელი, დეპეშის გაგზავნა
cabmanმეეტლე
cadუზრდელი, გაუთლელი ადამიანი
caddyსაჩაიე
cadet უმცროსი ვაჟი; კადეტი
cageგალია, სატუსაღო
cajoleმლიქვნელობა, პირფერობა
cake ნამცხვარი, შაქარლამა, კექსი
calamityუბდურება
calculateთვლა, გამოანგარიშება
calculation გამოანგარიშება, გამოთვლა
calendarკალენდარი
calfხბო, ნაკუთალი (ფეხისა)
calico ყალამქარი, ჩითი
callმოწოდება, ძახილი, გამოძახება, სტუმრობა, დარეკვა;
calmმშვიდი, წყნარი, სიმშვიდე, სიწყნარე, დამშვიდება, დაწყნარება
calumniate ცილისწამება, ცილის დაწამება
calumniator ცილისმწამებელი
calumnyცილი, ცილის წამება
Cambridgeკებრიჯი (ქალაქი, უნივერსიტეტი)
camel აქლემი
cameraფოტოაპარატი
camera-manკინოოპერატორი
camomileგვირილა
camouflageშენიღბვა
campკარავი, ბანაკი, დაბანაკება
campaignკამპანია, ლაშქრობა
camp-fireკოცონი
camp-stoolსაკეცი სკამი
can (could)შეძლება
canკონსერვი, დაკონსერვება
Canadaკანადა
Canadianკანადელი, კანადური
canalარხი
canaryიადონი
cancelგაუქმება, გაბათილება
cancerკიბო (ავადმყოფობა)
candidწრფელი, გულწრფელი, გულითადი
candidateკანდიდატი
candleსანთელი
candlestickშანდალი
candorსისწორე, პირდაპირობა, მიუდგომლობა
candy კამფეტი, ტკბილეულობა
caneლერწამი, ჯოხი
canister-shotფინდიხი, მსხვილი საფანტი
canned დაკონსერვებული
cannonზარბაზანი
cannyფრთხილი, წინდახედული
canoeბაიდარა (ნავი)
canvassხმების შეგროვება (არჩევნებისას); განხილვა
capქუდი, კეპი, ფისტონი
capabilityნიჭი
capableნიჭიერი, უნარიანი
capacityტევადობა
capeკონცხი, ლაბადა
caperნახტომი, ხტომა
capitalმთავარი (ქალაქი), ასომთავრული
capitalismკაპიტალიზმი
capitalistკაპიტალისტი
capitulateიარაღის დაყრა, დათმობა
capriceკაპრიზი, ჟინი, ახირება
capriciousჟინიანი, ახირებული
captain კაპიტანი, წინამძღოლი
captivateმოჯადოვება, მოხიბლვა
captiveტყვე
captivityტყვეობა
captorდამტყვევებელი
captureტყვედ წამოყვანა
carმანქანა, ეტლი
carafe სურა (ბროლის ან მინის)
caravanქარავანი
carawayკვლიავი (მცენარე)
carbonნახშირბადი
carcassჩონჩხი, ტანი
cardკარტი, ბილეთი
cardboardმუყაო, კარდონი
cardiganჯემპრი
cardinalმთავარი, ძირითადი, კარდინალი
care მზრუნველობა, ზრუნვა
carefulმზრუნველი, ყურადღებიანი, ფრთხილი
carelessუდარდელი, დაუდევარი
caressალერსი, მოალერსება
cargoტვირთი (გემისა)
carnageხოცვაჟლეტვა, სისხლის ღვრა
carpenterდურგალი
carpetნოხი, ხალიჩა
carpet-bagხურჯინი
carriageეტლი, ვაგონი
carrierმებარგული, მზიდველი
carrotსტაფილო
carryწაღება, ტარება, მხარის დაჭერა, ცხოვრებაში გატარება
cartორთვალა ურემი
cartridgeვაზნა
cartridge-beltფალასკა
cartridge-case ვაზნის მასრა
carveამოჭრა (ხეზე); გამოკვეთა, გამოჭრა (ქვის), ამოკვეთა
cascadeჩანჩქერი
caseშემთხვევა, ყუთი, კივრი, საქმე (სასამართლო), ყუთში ჩადება, ჩარჩოში ჩასმა
caserneყაზარმა
cashნაღდი ფული, ფულადი ქცევა
cashier მოლარე, განთავისუფლება (სამსახურიდან)
casket კოლოფი, კუბო
castგამოთვლა, გამოანგარიშება, ჩამოსასხმელი ფორმა, ნიმუში, გადაგდება, დაგდება, გამოცვლა, ჩამოსხმა
castawayგანკიცხული, განდევნილი
castigateდასჯა
cast-ironთუჯი
castleკოშკი
castor-oilსასაქმებელი ზეთი
casualშემთხვევითი, არამუდმივი
casualty უბედური შემთხვევა, დანაკარგი (მოკლულების სახით)
cat კატა
cataractჩანჩქერი
catcall სასტვენი, სტვენა
catch (caught)დაჭერა, დახსომება (მოტივისა), მისწრება (მატარებლისა)
catchword ლოზუნგი, რეპლიკა
caterმომარაგება
caterpillarმუხლუხი
catgutსიმი
cattleრქიანი საქონელი
Caucasusკავკასია
Caucasianკავკასიელი, კავკასიური
cauliflower კალნაბი, ყვავილოვანი კომბოსტო
cause მიზეზი, საბუთი, მხარე (სასამართლოში), გამოწვევა (სიცილისა), იძულება
cautionსიფრთხილე, გაფრთხილება
cautious ფრთხილი
cavalryკავალერია, ცხენოსანი ჯარი
caveგამოქვაბული
cavernგამოქვაბული
caviarხიზილალა, ქვირითი
cawდაჩხავლება
ceaseშეწყვეტა, შეჩერება
cedarკედარი
cedeდათმობა
ceilingჭერი
celebrateზეიმობა, დღესასწაულობა, ზეიმის აღნიშვნა
celebratedცნობილი, განთქმული
celebration ზეიმი, დღესასწაული
celeryნიახური
celibateუცოლო, ცელებატი
cellუჯრედი, საკანი (საპატიმროში), სენაკი (მონასტერში)
cellar სარდაფი
celluleუჯრედი (ბიოლ.)
cementცემენტი
cemeteryსასაფლაო
censorცენზორი
censorshipცენზურა
censureმსჯავრის დადება, დაკიცხვა
census აღწერა
centცენტი (ფულის ერთეული)
centenaryასი წლისთავი
centerცენტრი, კონცენტრირება
centipedeცხრაფეხა, ყურბელა (ზოოლ.)
centralცენტრალული
centreცენტრი
centuryსაუკუნე
cerealsპურეული, ხორბლეული
certainგანსაზღვრული, ნათელი, ვიღაც, ვინმე, დარწმუნებული
certainlyრა საკვირველია
certificate მოწმობა, დამოწმობა (წერილობითი)
certifyდადასტურება
certitudeრწმენა, დარწმუნებულობა
cessation შეწყვეტა, შეცერება
chainჯაჭვი, ბორკილები, შებორკვა
chairსკამი, კათედრა, თავმჯდომარე, მოწმის ადგილი (სასამართლოში)
chairmanთავმჯდომარე
chalkცარცი
challengeგამოწვევა
chamberოთახი, პალატა
chamber-potღამის ჭურჭელი
chamoisჯეირანი, არჩვი
chanceშემთხვევა, შესაძლებლობა, ბედი
changeგამოცვალ (ფულის), ლონდონის ბირჟა; გამოცვლა, დახურდავება
channelარხი, სრუტე, კალაპოტი, წყარო (ცნობებისა)
chantგალობა (ეკლესიაში)
chanticleerმამალი
chapყრმა, ახალაზრდა, ყბა, ბზარი, ნაბზარი
chaplet გვირგვინი
chapterთავი (წიგნისა)
characterხასიათი, თვისება, რეპუტაცია, სახელი, აზრი, გამოძახილი, ხელი (წერაში), ასო, შრიფტი, პიროვნება
characteristicდამახასიათებელი თვისება
charcoal ხის ნახშირი
charge დავალება, მოვალეობა, მეთვალყურეობა, ზრუნვა, დარიგება, ბრალდება, მუხტი, მინდობა, დატვირთვა, ბრალის დადება, შემოწმება, ფასის დადება, შეფასება, დატენვა
charitableმოწყალე, ლმობიერი, ქველმოქმედი
charityმოწყალება, ქველმოქმედება
charm ჯადო, თილისმა, მიმზიდველობა, მოჯადოება, მოხიბლვა
charming მომხიბლვლელი, მომჯადოებელი
chartსაზღვაო რუქა
charterქარტია
chaseდევნა, ნადირობა, გამოკიდება
chaserგამანადგურებელი თვითფრინავი
chatყბედობა, ლაყბობა, ინტერნეტზე ვინმესთან ლაპარაკი
chatterყბედობა, მიდებ-მოდება; ლაყბობა
chatterbox, chattererყბედი, მოლაყბე
cheapიაფი
cheapenგაიაფება
cheatტყუილი, მოტყუება
checkშეჩერება, დაბრკოლება; შეზღუდვა; ქვითარი (ბანკისა), ნომერი; კონტროლი, შემოწმება; შეჩერება, დაბრკოლება; შემოწმება
cheekლოყა; თავხედობა
cheek-boneყვრიმალის ძვალი
cheerვაშა; ტაში; წახალისება; cheeer up! - ნუ დარდობ, გულს ნუ გაიტეხ!
cheerfulმხიარული, მხნე
cheerfulnessმხიარულება
cheeseყველი
chemicalქიმიური
chemiseქალის პერანგი
chemistქიმიკოსი; მეაფთიაქე
chemistryქიმია
chequeჩეკი
cherryალუბალი
chessჭადრაკი
chestმკერდი; სკივრი, ზანდუკი; ხაზინა
chestnutწაბლი
chevalierრაინდი
chewღეჭვა; ცოხვნა
Chicagoჩიკაგო
chickenწიწილა, ქათამი
chicken heartedმშიშარა, მხდალი
chicken-pox ჩუტყვავილა
chideლანძღვა, გინება
chiefმეთაური, უფროსი, ხელმძღვანელი; მთავარი, ძირითადი
chieflyუმთავრესად
childბავშვი; children - ბავშვები
childhoodბავშობა
childishბავშური
chillyგრილი, ცივი
chimneyკვამლსადენი; ბუხარი
chimney-piece ბუხრის თარო
chimney-sweeperსაკვამურის მწმენდელი
chinნიკაპი
Chinaჩინეთი
chinaფაიფური
Chineseჩინელი, ჩინური
chiropodyმანიკიური
chirpჭიკჭიკი
chivalryრაინდობა
chocolateშოკოლადი
choiceარჩევა, გამორჩევა
choirგუნდი
chokeხრჩობა; გუდვა
choose (chose, chosen) არჩევა, გამორჩევა
chopპობა, ჩეხა
chopperმებილეთე; კოტროლიორი
chordსიმი; აკორდი
chorusგუნდი, in chorus - ერთხმად
chouseგაიძვერობა; მოტყუება
Christian ქრისტიანი, ქრისტიანული
Christmasშობა
Christmas-treeსაშობაო ნაძვის ხე
chronic(al) ქრონიკული
chronicleქრონიკა, მატიანე
chuckleჩუმი სიცილი
chumამხანაგი, მეგობარი
chunkნატეხი, ნაჭერი
churchეკლესია
churchwardenმნათე
churchyardსასაფლაო
churlუხეში, უკმეხი; ძუნწი
churnსადღვებელი
cicatrizeნაწიბური
cigaretteპაპიროსი
cinemaკინო, კინოთეატრი
cipher არაბული ციფრი; შიფრი, საიდუმლო ანბანი; გამოთვლა, გამოანგარიშება; გაშიფრვა
circleწრე, გარემო
circuitწრებრუნვა; ოლქი (სასამრტლოსი); circuit of action - მოქმედების არე
circular მრგვალი, წრიული; ცირკულარული
circulateმიმოქცევა; ბრუნვა
circumstanceგარემოება, მდგომარეობა
circumstantialდაწვრილებითი, ვრცელი
circus ცირკი, ამფითეატრი
citationციტატი; სასამართლოში გამოძახება; გადარიცხვა
citeციტირება, ციტატის მოყვანა; სასამრთლოში გამოძახება
citizenმოქალაქე
citizenshipმოქალაქეობა
cityქალაქი (დიდი)
civilსამოქალაქო; ზრდილი, თავაზიანი
civilian სამოქალაქო პირი (არასამხედრო)
civilizeგანათლება
claimსარჩელი, პრეტენზია; უფლება; მოთხოვნა; პრეტენზიის განცხადება
clairvoyanceშორსმხედველობა; შორსმჭვრეტელობა
clairvoyantშორსმჭვრეტელი, შორსმხედველი
clamber ცოცვა, ჩოჩვა
clamor (clamour)ხმაური, აურზაური
clandestineსაიდუმლო, მალული
clankჩხარუნი, ჟღარუნი
clarityნათელყოფა, გამორკვევა, გაშუქება
clashდაჯახება, შეჯახება
claspსაკინძე, შესაკრავი; მოჭერა; შებნევა, შეკვრა
clasp-knife საკეცი დანა
classკლასი; სახეობა, ხარისხი; დაყოფა
classmateერთკლასელი, თანაკლასელი
classic კლასიკური, კლასიკოსი
classlessუკლასო
clatterკაკუნი, რახუნი; ჟღარუნი; გრგვინვა
clause მუხლი, პუნქტი (ხელშეკრულებისა); წინადადება
claw კლანჭი, ბრჭყალი
clayთიხა
clean სუფთა, წმინდა; წმენდა, დასუფთავება
cleanse გასუფთავება; დეზინფენქციის მოხდენა
clearგასაგები, ნათელი; სუფთა, გასუფთავება
clear away სასწრაფოდ წასვლა; გაქრობა; ალაგება (მაგიდისა); გაფანტვა (ღრუბლის)
clear-sightedშორსმჭვრეტელი
clemency ლმობიერება, გულსემატკივრობა; გულჩვილობა
clench კბილის კბილზე დაჭერა
clergyსამღვდელოება
clergymanმღვდელი, ღვთის მსახური
clerk მოხელე, მოსამსახურე
cleverჭკვიანი, ნიჭიერი
clewმორგვი, გორგალი (ძაფისა)
cleckტკაცანი
cliffფრიალო კლდე, ციცაბო
climateჰავა, კლიმატი
climaxკულმინაციური, უმაღლესი წერტილი
climbაცოცება, ასვლა
cling (clung)მიკერა; მოკიდება, ჩაბღაუჭება
clipპარსვა, მოჭრა, გაკრეჭვა
cloakლაბადა; საბაბი, მიზეზი
cloak-room გასახდელი ოთახი; ბარგის შესანახი კამერა
clockსაათი (კედლის), at two o' clock - ორ საათზე
clodბელტი, გოროხი
cloisterმონასტერი
closeდასკვნა; ბოლო; დახურული; საიდუმლო; ახლობელი; დახურვა, დამთავრება
closelyახლოს, ყურადღებით
clotგუნდა; თრომბი (მედიცინაში)
cloth ქსოვილი, მაუდი
clotheჩაცმა, შემოსვა
clothes (clothing)ტანსაცმელი, ტანისამოსი, სამოსელი
cloudღრუბელი
cloud-burstთავსხმა, კოკისპირული წვიმა
cloudyღრუბლიანი
cloverსამყურა
clubკლუბი; ჯოხი, კეტი; თავშეყრა
cluckკაკანი, კრიახი
clue გასაღები, ძაფი, გამოსაცნობი
clumsyმოუქნელი, უტაქტო
clusterმტევანი
clutchesკლანჭები, ბრჭყალები
coachmanმეეტლე
coagulateაჭრა, აშრატება
coalნახშირი, ქვანახშირი
coal-bedქვანახშირის ფენა
coal-mineქვანახშირის საბადო
coal-pit მაღარო
coarseუხეში, ტლანქი, უკმეხი
coastნაპირი (ზღვისა), სანაპირო
coastal ნაპირის, სანაპირო
coatპალტო; პიჯაკი
coaxრწმუნება; დაჯერება; პირფერობა
cobble რიყის ქვა
cobblerმეჩექმე, მეწაღე, ხარაზი
cobwebობობას ქსელი
cockმამალი; ონკანი
cockadeკოკარდი; ნიშანი (ქუდზე)
cockchafer ხეტი, ცოფის ჭია
cockerმოფერება, ალერსი; გაბენივრება
cockleჭმუჭვნა, ჭმუხნა
cockneyლონდონელი (მდაბიო ხალხი); ლონდონის მდაბიო ხალხის დიალექტი
cockpitპილოტოს კაბინა
cockroachტარაკანი
cock-sureთვითმჯერი, გულდაჯერებული
cocoa კაკაო
cocoa-nutქოქოსი (ხე და ნაყოფი)
cocoonაბრეშუმის ჭიის პარკი
codვირთევზა
coddleმოვლა (ავადმყოფისა), გააზიზება, გასათუთება
codeკოდექსი, კანონთა კრებული; შიფრი; სიგნალთა სისტემა
cod-liver oilთევზის ზეთი
co-education ერთად სწავლება (ვაჟების და ქალებისა)
coercive იძულებითი
coevalთანამედროვე; ტოლი, კბილა
coexistenceთანაარსებობა
coffeeყავა
coffee-potყავადანი
cofferყუთი; ხაზინა
coffinკუბო
cogentდამარწმუნებელი, დმაჯერებელი
cogitateმოფიქრება, მოსაზრება
cognateმონათესავე; მსგავსი
cohabit თანაცხოვრება
coherentდაწყობილი, დალაგებული; თანმიმდევრობითი; გასაგები, ნათელი
coilრგოლი, რგოლივით დახვევა
coinფული (ლითონის); ფულის მოჭრა
coincideდამთხვევა, თანადამთხვევა, გათანაბრება
coincidenceდამთხვევა, თანადამთხვევა
coiner ალბი ფულის მჭრელი
coldცივი; სიცივე; გაციება; It is cold -ცივა;   cold in the head - სურდო; to catch cold- გაცივება
coldnessსიცივე; გულგრილობა, გულცივობა
coleკომბოსტო
collaborateთანამშრომლობა
collaborator თანამშრომელი
collarსაყელო; ცალუღი
collectშეგროვება, დაგროვება
collection კოლექცია
collectiveკოლექტივი, კოლექტიური
collectorკოლექციონერი
collegeკოლეჯი, უნივერსიტეტი
collideშეჯახება
collierმაღაროს მუშა
collisionშეჯახება
colloquialსალაპარაკო, სასაუბრო
colon ორწერტილი
colonelპოლკოვნიკი
colonialკოლონიალური
colonyკოლონია
colossalგრანდიოზული
colorფერი, საღები
coltკვიცი
columnსვეტი, ბოძი
columnistჟურნალისტი
combსავარცხელი, დავარცხნა
combatბრძოლა
combatant მებრძოლი
combinationშეერთება; კომბინაცია
combineკომბაინი; კომბინირება; შეთავსება
come (came)მოსვლა, ჩამოსვლა; come accross - შეხვედრა, წაწყდომა; come along! - წავიდეთ! come back - დაბრუნდი; come down -ჩამოსვლა, დაშვება;  come in - შემოსვლა; come up to - მისვლა, მიახლოვება
comedyკომედია
comely სანდომიანი
comfortკომფორტი; ნუგეში
comfortableმოხერხებული, კომფორტაბელური; სანუგეშო
commaმძიმე (გრამატიკაში)
commandბრძანება, განკარგულება; ბატონობა
commandantკომენდანტი; მეთაური, უფროსი
commanderმეთაური, უფროსი
commemorateმოგონება, ზეიმობა (წლისთავის)
commence დაწყება
commencementდასაწყისი
commendმინდობა, ნდობა; ქება
comment კომენტარი, განმარტება; განმარტების მიცემა
commerce კომერცია, ვაჭრობა
commercialკომერციული, სავაჭრო
commiserateთანაგრძნობა
commissarკომისარი
commissaryინტენდანტი; კომისარი
commission დავალება; მინდობილობა; დავალების მიცემა
commit ჩადენა (დანაშაულისა)
committeeკომიტეტი; კომისია
commodityსაქონელი
commonსაერთო; ჩვეულებრივი
commonplaceგაცვეთილი
commonwealthსახელმწიფო; რესპუბლიკა; ფედერაცია
commotionარეულობა, ჩოჩქოლი, მღელვარება
commune კომუნა
communicateგადაცემა, შეტყობინება; ურთიერთობა (with)
communismკომუნიზმი
communistკომუნისტი, კომუნისტური
community თემი; ერობა
commuteგამოცვლა; შემსუბუქება (სასჯელის)
companionთანამგზავრი, ამხანაგი
companyკომპანია, საზოგადოება, წრე; ასეული
comparativeშედარებითი
compareშედარება
comparisonშედარება
compartmentკუპე; განყოფილება
compassკომპასი
compassionშეცოდება
compatibility შეთავსებადობა
compatibleშეთავსებადი
compelიძულება, ძალდატანება
compensate კომპენსირება, ანაზღაურება
competeშეჯიბრება; კონკურენციის გაწევა
competitionშეჯიბრი, კონკურენცია, კონკურსი
compilationკომპილაცია
compileშედგენა, კომპილირება
complacency თვითკმაყოფილება, გულკეთილობა, დიდსულოვნება
complain უკმაყოფილების გამოთქმა
complaintჩივილი, საჩივარი; ავადმყოფობა
complementდამატება
completeსრული, დასრულებული
completion დამთავრება
complexრთული
complexionპირისახის ფერი
compliance თანხმობა; მასიამოვნებლობა
compliantდამთმობი, დამყოლი
complicacyსირთულე
complicateგართულება
complicatedარეული, აწეწილი
complimentქათინაური; მოკითხვა (წერილში)
complimentaryსახოტბო, საქები
comply შესრულება, დათანხმება
composeშედგენა, დაწერა; to compose onself - დამშვიდება
composerკომპოზიტორი
compositeშედგენილი, რთული; შერეული, ნარევი
compositionთხზულება; შედგენა
compositor ასოთამწყობი
composureსიმშვიდე
compoundშედგენილი
comprehendგაგება
comprehensibleგასაგები, მისახვედრი, შეცნობადი
comprehensionგაგება
compriseშეცვა (შეიცავს), მოთავსება
compromiseკომპრომისი, ურთიერთდათმობა; სახელის გატეხა, შერცხვენა
compulsion იძულება, ძალდატანება
compulsory იძულებითი; სავალდებულო; complusory service - სამხედრო ვალდებულება
comradeამხანაგი
comradeshipამხანაგობა
concealდამალვა
concedeდათმობა
conceitდიდი წარმოდგენა თავის თავზე
conceive გაგება; წარმოდგენა
conceptionცნება, აზრი; კონცეპცია
concernინტერესი, მზრუნველობა; საწარმო, კონცერნი; შეხება, კავშირის ქონა
concertკონცერტი; თანხმობა, შეთანხმება
concessionდათმობა; კონცესია
concessiveდამთმობი
conciliateმორიგება, დაზავება, შერიგება
conciliationშერიგება, მორიგება, დაზავება
conciseმოკლე, შემოკლებული
concludeდამთავრება; დასკვნის გამოტანა
conclusion დასკვნა; დამთავრება, დასასრული
concordშეთანხმება
concreteკონკრეტული, რეალური; ბეტონის
condemn მისჯა
condenseშესქელება
condition პირობა; მდგომარეობა
conditionalპირობითი; პირობითი კილო
conductყოფაქცევა; წაყვანა, ხელმძღვანელობა
conductorკონდუქტორი; გამყოლი; გამტარი (დენისა)
conduitწყალსადენის მილი; კანალიზაცია
confection ტკბილეულობა
confectionerკონდიტერი, მეშაქარლამე
confectioneryსაკონდიტრო; საშაქარლამო ნაწარმი
confederacyსახელმწიფოთა კავშირი; ლიგა, კონფედერაცია; შეთქმულება
confederateმოკავშირე, ფედერატიული
confer ბოძება, მინიჭება; თათბირი, ბჭობა, განხილვა
conference თათბირი, კონფერენცია
confessაღიარება, გამოტყდომა; აღსარების თქმა
confessionაღსარება (რელ.)
confessorმოძღვარი, სულიერი მამა
confide მინდობა; საიდუმლოს განდომა, გამოტყდომა
confidence ნდობა; გამბედაობა; საიდუმლოება
confidentმიმდობელი
confidentialსაიდუმლო
confineსაპყრობილეში ჩასმა; შეზღუდვა, საზღვრის დადება
confinement პატიმრობა; შეზღუდვა; მშობიარობა
confirmდადასტურება
conflagrationდიდი ხანძარი
conflict კონფლიქტი; შეჯახება
conformშეთანხმება; შეწყობა; დამორჩილება
confuseშეცბუნება; არევა
congestionმოგროვება, თვის მოყრა
congratulate მილოცვა
congratulationმილოცვა
congressკონგრესი
conjugateუღლება (გრამ.)
conjugationუღლება
conjunctionკავშირი (გარმ.)
connectდაკავშირება, შეერთება
connectionკავშირი, ურთიერთობა
connive მფარველობა
connoisseurმცოდნე
conquerდაპყრობა; დამარცხება
conqueror დამპყრობელი, დამპყრობი
conquestდაპყრობა, დამორჩილება
conscienceსინდისი
conscientiousკეთილსინდისიერი, შეგნებული
conscious შეგნებული
consciousnessშეგნება
conscriptსამხედრო სამსახურში გაწვეული
conscription სამხედრო ვალდებულება
consecrateმიძღვნა
consecutiveთანმიმდევრული
consentთანხმობა; დათანხმება, დათმობა
consequenceშედეგი; მნიშვნელობა
consequentlyმაშასადამე, ამიტომ
conservation შენახვა
considerჩათვლა, მხედველობაში მიღება
considerableმნიშვნელოვანი
considerate მზრუნველი, ყურადღებიანი
consideringმხედველობაში მიღება
consistit consist of - შედგება
consistentთანმიმდევრული
consolationნუგეში
consoleნუგეშისცემა, დანაუგეშება
consolidate განმტკიცება
consonantთანხმოვანი ბგერა
consortმეუღლე
conspicuousთვალსაჩინო, შესანიშნავი
conspireშეთქმულების მოწყობა
constableპოლიციელი
constantმუდმივი
constituencyამომრჩევლები; საარჩევნო ოლქი
constituteშედგენა, დაგენა, გამოცემა (კანონისა)
constitutionკონსტიტუცია
constrainიძულება, ძალდატანება
constraintძალდატანება
constructაგება, აშენება
consultრჩევა; თათბირი; მოწყობა
consultationკონსულტაცია
consumeმოხმარება, დახარჯვა
consumer მომხმარებელი
consumptionმოხმარება; ხარჯი; ფილტვის ტუბერკულოზი
contagiousგადამდები, ინფექციური
containდატევა, შემცველობა
contemplate მოფიქრება; ჭვრეტა
contemporaryთანამედროვე
contemptსიძულვილი
contemptuous დამცინავი; ზიზღიანი
contendმტკიცება; კამათი; ბრძოლა; მეტოქეობა
contentშინაარსი; კმაყოფილი
contestკამათი, შეკამათება; შეჯიბრება
contingent შემთხვევითი; პირობითი; კონტინგენტი
continual განუწყვეტელი, უწყვეტი
continuationგაგრძელება
continueგაგრძელება
continuousუსრული, უწყვეტი
continuouslyმუდმივად, შეუწყვეტლივ
contractხელშეკრულება; შეკუმშვა; ხელშეკრულების დადება
contradictშესიტყვება, წინააღმდეგობის გაწევა
contradictionწინააღმდეგობა
contrary საწინააღმდეგო; on the contrary - პირიქით
contribute ხელის შეწყობა; შეტანა (ფულისა); თანამშრომლობა (გაზეთში)
contriveგამოგომება; წამოწყება
control კონტროლი, მართვა
controversyკამათი, დავა, პოლემიკა
convalesceმორჩენა, განკურნება
convene მოწვევა (კრებისა)
convenientმოხერხებული
conventionშეთანხმება, თანხმობა; შეკრება, ყრილობა
conversationსაუბარი, ლაპარაკი
converse ლაპარაკი, საუბარი
conveyგადაცემა, გადაგზავნა
convictკატორღელი
convictionრწმენა, მრწამსი
convinceდაჯერება, დარწმუნება
convincedდარწმუნებული
convokeმოწვევა (კრების, პარლამენტის)
cooღუღუნი
cookმზარეული; ხარშვა, დამზადება (სადილისა)
cookery კულინარია, საჭმლის კეთება
coolგრილი, ცივი; გაგრილება, გაცივება; It's cool  - ეს რა მაგარია!
coolerმაცივარი
co-operateთანამშრომლობა, დახმარების გაწევა
co-operationკოოპერაცია
co-optკოპტაციით მოწვევა
copperსპილენძი, სპილენძის ფული
copyასლი; ეგზემპლიარი; გადაწერა, ასლის გადაღება
copy-bookრვეული
copyrightსაავტორო უფლება
cordსიმი; თოკი
cordialგულითადი; გულწრფელი
coreგული, შიგნეული, შუაგული
corkსაცობი
corn სიმინდი; პურეული, მარცვლეული; კოჟრი
cornerკუთხე
corner-stoneქვაკუთხედი
cornetსაყვირი, ბუკი
corporalსხეულისა; სხეულებრივი
corpseგვამი
correctსწორი, ზუსტი; გასწორება, შესწორება
correspondმიწერ-მოწერა; შესაბამება; შეფერება
correspondenceკორესპონდენცია, მიწერ-მოწერა
corruptმექრთამე, სინდისგარეცხილი
Cossackკაზაკი
costღირებულება
cosyმყუდრო, წყნარი
cotსაწოლი (ბავშვის); კოტეჯი; ქოხი
cottageკოტეჯი, პატარა სახლი სოფლად
cottagerმოჯამაგირე
cottonბამბა; ბამბის ქსოვილი
cotton-millძაფსართაცი ფაბრიკა
couchტახტი
coughხველა
councilსაბჭო
counselთათბირი; რჩევა, რჩევა-დარიგების მიცემა
countანგარიში, თვლა, დათვლა
countenanceსახე, სახის გამომეტყველება
counter დახლი; საწინააღმდეგო, მოპირდაპირე
counter-revolution კონტრრევილუცია
counting-houseკანტორა; ბუხჰალტერია
countryქვეყანა; სოფელი
countryman თანამემამულე; გლეხი
countyსაგრაფო, რაიონი
coupleწყვილი; დაწყვილება
coupletკუპლეტი
courageსითამამე, მამაცობა, გულადობა
courageous მამაცი, გულადი, გაბედული
courseკურსი; მსვლელობა; of cource - რასაკვირველია
courtსასამართლო; სასახლე; ფერება (პირში); არშიყობა
courteous ზრდილობიანი, თავაზიანი
courtesyზრდილობიანობა, თავაზიანობა
courtyardეზო
cousin ბიძაშვილი
covenantშეთანხმება
coverსახურავი; დაფარვა; დახურვა
covetous ძუნწი; გაუმაძღარი
cowძროხა; დაშინება
cowardმშიშარა
crackტკაცანი
crackleსკდომა, ბზარვა
cradleაკვანი
craftხელობა
crashგუგუნი; ავარია; დამტვრევა, გაჭყლეტა
crawჩიყვი
crawlცოცვა, ხოხვა
crazeგატაცება, მანია
crazyგადარეული, შეშლილი
creamნაღები
createშექმნა
creationქმნილება
creativeშემოქმედებითი
creatorშემქმნელი, შემოქმედი
creatureარსება, ქმნილება
credentialsრწმუნებულობის სიგელი; მანდატი
credible მოსალოდნელი
creditკრედიტი; ნდობა
creditorმოვალე
creep (crept)ცოცვა, ფორთხვა; შემოხვევა
crewგემის ეკიპაჟი
cricketჭრიჭინა
crimeბოროტმოქმედება
Crimeaყირიმი
criminalდანაშაულებრივი, კრიმინალური; ბოროტმოქმედი
crippleსაპყარი, კუტი; დასაპყრება, დამახინჯება
crisisკრიზისი
crispხუჭუჭა
criterionკრიტერიუმი
criticკრიტიკოსი
criticalკრიტიკული
criticizeგაკრიტიკება
crocodileნიანგი
crookedმრუდი, მოხრილი
cropმოსავალი; მკა
crossჯვარი; ჯვარედინი; საწინააღმდეგო (ქარი); გაჯავრებული; გადასვლა, გადაჭრა, გადარბენა; cross out - ამოშლა
crossing გადასასვლელი
cross-purposeგაუგებრობა
cross-roadგზაჯვარედინი
crowყვავი; crew - ყივილი
crowdბრბო, მოგროვება, მოზვავება
crowdedგაჭედილი, გატენილი
crownგვირგვინი; დამთავრება, დაგვირგვინება
crucialგადამწყვეტი; კრიტიკული
crudeნედლი, დაუმუშავებელი
cruelმკაცრი, ულმობელი
cruiserკრეისერი
crumbნამცეცი
crusadeჯვაროსნული ომი
crushდამარცხება; გაჭყლეტა
crustდედამიწის ზურგი; პურის ქერქი
crutchყავარჯენი
cryტირილი, ყვირილი
cubლეკვი, ბელი
cuckooგუგული
cucumberკიტრი
culpableდანაშაულებრივი
culpritდამნაშავე, ბოროტმოქმედი
cultivateკულტივირება
culturalკულტურული
cultureკულტურა
culturedკულტურული
cumberგაძნელება; შეზრუდვა
cuminკვლიავი (ბოტ.)
cunningმოხერხებული, ეშმაკი
cupფინჯანი
cupboardგანჯინა, ბუფეტი
cureწამლობა, წამალი
curiosityცნობისმოყვარეობა
curiousცნობისმოყვარული, უცნაური
curl დახუჭუჭება, დახვევა (თმისა)
curlyთმახუჭუჭა
currencyვალუტა, ფულის მიმოქცევა
current მიმდინარე, გავრცელებული; ნაკადი, დენი (ელექტრონისა)
curse გინება, წყევლა
curtailშემოკლება, შემცირება
curtainფარდა
curtsyსალამი, რევერანსი
curveმრუდი, მოკაკვა, მოხვრა
cushionბალიში
custodyმცველი; დატუსაღება
customჩვეულება
customaryჩვეულებრივი
customerკლიენტი, მყიდველი
custom-houseსაბაჟო
cut გაჭრა; ჭრილობა
cut-throatმკვლელი
cycleციკლი; ველოსიპედი
cygnetგედი
cylinderცილინდრი
cynicismცინიზმი
cypressკვიპაროსი
Czechჩეხი, ჩეხური

HOME