Type a word for quick search:  


 

F

 
fableიგავ-არაკი; ზღაპარი
fabricქსოვილი; ფაბრიკატი
fabricateმოგონება, შეთხზვა; წარმოება
faceსახე, გამომეტყველება; პირისპირ შეხვედრა, დგომა
facilitateშემსუბუქება, გაადვილება
facilities შესაძლებლობანი
facilityსიადვილე
factფაქტი, სინამდვილე, მოვლენა; in fact - მართლაც, სინამდვილეში
factionფრაქცია
factorფაქტორი
factoryფაბრიკა, ქარხანა
facultyფაკულტეტი; ნიჭი
fadeჭკნობა, დაჭკნობა; გახუნება, ფერის დაკარგვა
fallდამარცხება; ჩაჭრა (გამოცდაზე)
failureმარცხი, დამარცხება; გაკოტრება
faintმკრთალი; სუსტი; გულის შეწუხება, გულის წასვლა
faint-heartedსულმდაბალი; გაუბედავი, მხდალი
fairმშვენიერი, ლამაზი; პატიოსანი; საშუალო; დამაკმაყოფილებელი
fairyფერია
fairylandზღაპრული ქვეყანა
fairy-tale ზღაპარი
faithრწმენა, ნდობა; სარწმუნოება; პატიოსნება
faithfulერთგული
fake გაქნილობა, თაღლითობა
falconშევარდენი
fall (fell, fallen)დაცემა, დაშვება; ჩანჩქერი; შემოდგომა; fall back - უკან დახევა; fall into - დაშლა, დაყოფა; შერთვა (მდინარესთან)
fallacyშეცდომა, მცდარობა; მცდარი დასკვნა; სოფისტიკა
falseმცდარი, ყალბი
falsifyფალსიფიცირება, გაყალბება, დამახინჯება (ჩვენების)
falterმერყეობა, ყოყმანი
fameსახელი, დიდება
familiarცნობილი; ჩვეულებრივი; ახლობელი
familiarize გაცნობა, შეთვისება
familyოჯახი; გვარი
famineშიმშილი, შიმშილობა
famishშიმშილით მოკვლა, შიმშილობა
famousსახელოვანი, სახელგანთქმული, ცნობილი
fanმარაო; ვენტილიატორი
fancyწარმოსახვა; თავისთვის წარმოდგენა; ფანტაზია; to take a fancy - გატაცება
fangეშვი
far შორს, შორეული
fareსაფასური (მგზავრობისათვის)
farewellმშვიდობით, ნახვამდის, კეთილი მგზავრობა, დამშვიდობება
farmმეურნეობა (გლეხისა); ფერმა
farmer ფერმერი; მეურნე
fartherუფრო შორს; გარდა ამისა, ამასთანავე
farthestყველაზე შორს
farthingფარტინგი (ფულადი ერთეული, პენსის მეოთხედი)
fascinateმოჯადოება, მოხიბლვა
fascism ფაშიზმი
fascistფაშისტური, ფაშისტი
fashionმოდა, სტილი; ჩვეულება
fastჩქარი, სწრაფი; მარხვა ჩქარი, სწრაფი
fastenმიბმა, მიმაგრება, შეკვრა
fastenerსაკინძე, შესაკრავი
fastidiousწუნია; გულაზიზი
fatმსუქანი, ქონიანი, მსუყე; ქონი, ცხიმი; გასუქება
fatal ფატალური, საბედისწერო
fateბედი, ბედისწერა
fatefulსაბედისწერო; გადამწყვეტი; განწირული
father მამა
fatherhoodმამობა
fatherland სამშობლო
fatherlessუმამო
fatigue დაღლილობა, დაქანცულობა; დაღლა, დაქანცვა
fault შეცდომა, დანაშაული; ხარვეზი, ნაკლი
faultfinding მიზეზის მძებნელი, შარიანი
favorწყალობა, სამსახური, დახმარება; ხელშეწყობა, ხელის მიმართვა, მფარველობა
favorable მოწყალე, კეთილმოსურნე; ხელსაყრელი
favorite საყვარელი, ფავორიტი
fawnირემი (ერთ წლამდე)
fearშიში, დაშინება
fearfulსაშინელი, მშიშარა
fearlessუშიშარი
feasible შესაძლებელი, განხორციელებადი
feastქეიფი; ზეიმი; საეკლესიო დღესასწაული
featგმირობა, სიმამაცე
featherბუმბული
featureთვისება; სეზონის საუკეთესო კინოფილმი; გამოსახვა, წარმოსახვა; ეკრანზე ჩვენება
Februaryთებერვალი
fecundნაყოფიერი, მოსავლიანი
feeჰონორარი; საწევრო გადასახადი
feebleსუსტი
feed (fed)საკვები, საზრდო; კვება, საზრდოობა
feel (felt)გრძნობა, შეგრძნება
feelingგრძნობა, შეგრძნება
feign სიმულირება, თავის მოკატუნება
feigninglyთავის მოკატუნებით
felicityნეტარება, ბედნიერება
fellowამხანაგი, მეგობარი; თანამოძმე; სამეცნიერო საზოგადოების წევრი; ახალგაზრდა
felonyბოროტმოქმედება
femaleქალი; მდედრობითი სქესი; ქალური, ნაზი
feminineმდედრობითი
fenceღობე, ყორე; შეღობვა
fennelკამა
ferment დუღილი, ფუება
fermentationდუღილი
fernგვიმრა
ferociousსასტიკი, მძვინვარე, მკაცრი
ferocityსისასტიკე, სიმკაცრე
ferryბორანი, ბორანით გადასვლა
ferryman მებორნე
fertileმოსავლიანი, ნაყოფიერი
fertilizeგანოყიერება
fertilizerსასუქი, ნაკელი
fervorსიფიცხე
festival ფესტივალი, დღესასწაული
fetchმოტანა, გამოწვევა (ცრემლის); მოხიბლვა
fetterბორკილი, ბორკილის დადება
feudმტრობა
feverსიცხე, ციება
fewცოტა, მცირერიცხოვანი, ცოტაოდენი
fib ჭორი, ტყუილი, ცრუობა
fictionფიქცია, გამონაგონი; მონაჭორი; ბელეტრისტიკა
fiddleვიოლინო, ვიოლინოზე დაკვრა
fidelityერთგულება
fidgety მოუსვენარი
fieldმინდორი, ველი; დარგი, სფერო; ასპარეზი; რაიონი
fierceმძვინვარე, სასტიკი
fifteenთხუთმეტი
fifteenthმეთხუთმეტე
fifthმეხუთე
fiftiethმეორმოცდაათე
fiftyორმოცდაათი
figლეღვი
fightბრძოლა
fighterმებრძოლი
figureციფრი, ფიგურა, ნაკვთი, ნახატი, გამოთვლა, წარმოდგენა (თავისთვის)
fileქლიბი, მწკრივი, ყდა, საქაღალდე, წკრივით სვლა, ქაღალდების ჩაკერება, ქლიბვა
fill გავსება, ავსება
filmფილმი
filth ჭუჭყი, გარყვნილება
finalუკანასკნელი, საბოლოო, დასკვნითი
finallyუკანასკნელად, საბოლოოდ
financeფინანსები, დაფინანსება
findპოვნა, ნახვა
findingნაპოვნი
fine მშვენიერი, ლამაზი; ჯარიმე, დაჯარიმება
fingerთითი, თითით შეხება; ქრთამის აღება
finishგათავება, დამთავრება
Finlandფინეთი
Finnish ფინური
firნაძვი, ფიჭვი
fire ცეცხლი, ალი, ხანძარი; აალება, ანთება, გადაწვა, სროლა
fire-armცეცხლსასროლი იარაღი
fire-brigade სახანძრო რაზმი
firemanმეხანძრე, ცეცხლფარეში
fireplaceბუხარი
firewoodშეშა
firingსროლა
firmმაგარი, შეუდრეკელი, მტკიცე, გამაგრება, გამტკიცება
firstპირველი, პირველადი
first-rateპირველხარისხოვანი
fishთევზი, თევზაობა, თევზის ჭერა
fisher მეთევზე
fisheryთევზის მრეწველობა
fishingთევზაობა, თევზის ჭერა
fish-story დაუჯერებელი ამბავი
fistმუშტი
fit შეტევა, ბნედის მოვლა, პაროქსიზმი
fitnessვარგისობა, გამოსადეგობა
fitterზეინკალი, მონტიორი
fiveხუთი
fixგაკეთება, ფიქსირება, გამაგრება, დადგენა, მოწყობა
fixedუძრავი
fixedlyმიშტერებით
flabbyჩამოშვებული, ჩამოწოწილი, ჩამოკიდებული
flagდროშა, ალამი
flagrantაღმაშფოთებელი, სასკანდალო
flair ალღო
flakeთოვლის ფიფქი
flame ალი, ანთება
flankფრთა (შენობის); გვერდი, ფერდობი, კალთა (მთის)
flannelფლანელი
flare ანტება, აფეთქება, აალება
flashგაელვება, განათება
flatბრტყელი, სწორი, კატეგორიული; ბინა
flat-iron უთო
flattenგაბრტყელება
flatter მლიქვნელობა, ფარისევლობა
flattererმლიქვნელი, ფარისეველი
flatteryფარისევლობა, მლიქვნელობა
flavorსხვა გემო, ხელი, გემო, სურნელება, არომატი, სუნი
flawხარვეზი, ბზარი
flaxსელი
fleaრწყილი
fleckლაქა, წინწკალი, ჭორფლი
flee (fled)გაქცევა, თავის შველა
fleet ფლოტი
fleshუმი ხორცი
flexible მოქნილი, ელასტიური
flickerციმციმი, ციალი
flierმფრინავი
flightგაფრენა, გაქცევა
flimsyარამტკიცე, უმდგრადი
flinchუკან დახევა
flingგადაგდება, გადასროლა
flitგადაფრენა, სხვა ბინაზე გადასვლა
float ტივტივი, ცურვა, გავრცელება, სესხის გავრცელება
flock ჯოგი,  შეჯგუფება; მრევლი (რელ.)
flogწკეპლვა, გამათრახება
floodწყალდიდობა
floor იატაკი, სართული
flopხმაურით დაცემა, დავარდნა
flop-houseღამის სათევი
floridყვავილოვანი, აყვავებული
flourფქვილი, ფხვნილი
flourishაყვავება, წარმატების ქონა
flow დენა, დინება
flowerყვავილი, აყვავება
floweryყვავილოვანი, აყვავებული
fluctuate რხევა, რყევა, მერყეობა, ყოყმანი
fluentთავისუფალი, ჩქარი (მდინარე)
fluidთხელი, თხევადი, მიმდინარე
flushსიწითლე, წითელი ფერი
fluxდინება
flyბუზი
flyerმფრინავი
foamქაფი
fogნისლი
fold ნაკეცი, კეცვა, დაკეცვა
foldingსაკეცი
foliageფოთლები
folkხალხი, ადამიანები; ოჯახი
followგამოდევნება, მიყოლა, მიდენა, გამოკიდება
followerმიმდევარი
followingშემდეგი, მომდევნო
follyსისულელე
fomentწაქეზება, შეგულიანება
fond მოსიყვარულე, მოყვარული, სიყვარული
foodსაჭმელი, საკვები
foolსულელი, მოტყუება, გასულელება
foolishსულელი, ტუტუცი, სულელური
footფეხი, ტერფი
footholdდასაყრდენი წერტილი
footlightsრამპა (თეატრ.)
footprintკვალი
footwearფეხსაცმელი
for-თვის, განმავლობაში, მაგიერ
forbearმოთმენა, თავის შეკავება
forbearanceმოთმინება, თავდაჭერა
forbid (forbade)აკრძალვა
forceძალა, შეიარაღებული რაზმი, შეიარაღებული ძალები; იძულება, ძალის დატანება
forcedიძულებითი
fordფონი, ფონს გასვლა
foreწინა, წინ
forecastწინასწარმეტყველება, წინასწართქმა
forefatherწინაპარი
forefingerსაჩვენებელი თითი
forefront მოწინავე ხაზი (ფრონტზე)
foregoწინსვლა, წინმავალობა
foregoingზემოხსენებული, წინამავალი
forehead შუბლი
foreignუცხო, უცხოური
foreignerუცხოელი
foremanზედამხედველი
foremostმოწინავე, ყველაზე მთავარი
foresee წინასწარხედვა, წინასწარჭვრეტა
foreshadowმოსწავება (მოასწავებს)
foreshowწინასწარხედვა, წინასწარჭვრეტა, წინასწარმეტყველება
foresight წინასწარხილვა, წინასწარხედვა
forestტყე, გატყევება
foresterმეტყევე
foretell წინასწარმეტყველება
forewordწინასიტყვაობა
forgeსამჭედლო, გამოჭედვა, ყალბის გაკეთება
forgery ყალბი, ნაყალბევი
forget (forgot, forgotten) დავიწყება
forgiveპატიება
fork ჩანგალი, ორთითი, განშტოება
formფორმა, ანკეტა, შექმნა, ჩამოყალიბება
formalფორმალური, გარეგნული
formerყოფილი, პირველი
formerlyწინათ
formidableსაშინელი, გიგანტური, უზარმაზარი
forth წინ, გარეთ
forthcomingმომავალი
fortiethმეორმოცე
fortifyგამაგრება
fortnightორი კვირა
fortressციხესიმაგრე
fortunateბედნიერი
fortuneბედი, ბედისწერა, ბედნიერება, სიმდიდრე
fortyორმოცი
forwardწინ, დაჩქარება, დახმარება, გაგზავნა, წინა, მოწინავე
fosterწახალისება, წაქეზება
foul აყროლებული, ბინძური, დასვრილი, უპატიოსნო, გასვრა
found საფუძვლის ჩაყრა, დაარსება
foundationსაფუძველი, საძირკველი
founderდამაარსებელი, დამფუძნებელი
foundingნაპოვნი, მიგდებული ბავშვი (მშობლებისაგან მიტოვებული)
foundryსამსხმელო საამქრო
fountain შადრევანი
fountain-penმუდმივი კალამი
fourოთხი
fourteenთოთხმეტი
fourteenthმეთოთხმეტე
fourthმეოთხე
fowlშინაური ფრინველი
foxმელია
fractionწილადი
fractureმოტეხილობა, გადატეხა
frailმყიფე, სუსტი
frame ჩარჩო, ჩარჩოში ჩასმა
Franceსაფრანგეთი
franchiseსაარჩევნო უფლება, პრივილეგია, უპირატესობა
frankგულწრფელი, გულგაშლილი
fraternalძმური
fraternityძმობა, თემი
fraternize დაძმობილება
fraudმოტყუება, მატყუარა
freckleჭორფლი, დაჭორფლვა
freeთავისუფალი, განთავისუფლება; უფასო
freedomთავისუფლება
freeze (froze, frozen)გაყინვა, გათოშვა
freight ტვირთი, ტვირთვა, დატვირტვა
Frenchფრანგი, ფრანგული, ფრანგული ენა
Frenchmanფრანგი (კაცი)
Frenchwomanფრანგოი (ქალი)
frequentხშირი
freshახალი, სუფთა, გამოუცდელი, ცივი, გამაგრილებელი
freshenგაგრილება, განიავება
freshman პირველკურსელი
Fridayპარასკევი
friendმეგობარი, ნაცნობი
friendship მეგობრობა
frightშიში
frighten დაშინება, შეშინება
frightfulსაშინელი
frigidცივი
frivolousმოუფიქრებლი, თვაქარიანი
froto and fro - წინ და უკან, აქეთ-იქით
frogბაყაყი
from-გან, დან
frontწინა, ფასადი, ფრონტი
frontier საზღვარი
frostყინვა
frown წარბის შეკვრა
frozenგაყინული
fruitხილი, ნაყოფი
fruitfulნაყოფიერი
fruitlessუნაყოფო, უსარგებლო
frustrate ჩაშლა (გეგმებისა); ხელის შელა
fryშეწვა
fuelსაწვავი მასალა
fugitiveლტოლვილი, გადახვეწილი
fulfillშესრულება, გახორციელება
fulfillmentშესრულება
fullსავსე, მთელი
fullyსავსებით, მთლინად
fumeაორთქლება, ბოლი, ორთქლი, მოკმევა, შებოლბა, შეხრჩოლება
fun ხუმრობა, გართობა, სეირი
functionფუნქცია, ვალდებულება
fundamentalძირითადი, საფუძვლები
fundsფულადი სახსრები, კაპიტალი
funeral დაკრძალვა, დასაფლავება
funnyსასეირო, სასაცილო, უცნაური
furბეწვი, მატყლი, ბეწვეული
furiousგახელებული, გაცოფებული
furnace ბრძმედი; ღუმელი
furnishმომარაგება; ავეჯით მოწყობა, გაწყობა
furnitureავეჯი, დგამი
furrowკვალი, ნაოჭი, კვალის გავლება, დანაოჭება
furtherუფრო შორს, მოშორებით, მერე, შემდეგ, გარდა ამისა, შორეული, შემდეგი
furyსიბრაზე, სიცოფე
fuss ფუსფუსი, მოუსვენრობა
futileუნაყოფო, ამაო, ფუჭი
futureმომავალი, მყოფადი (დრო)
future life საიქიო ცხოვრება (რელ)
futurelessმომავლის გარეშე მყოფადი, უპერსპექტივო
fuzzyარამკაფიო (სურათი), ბამბის მაგვარი

HOME