Type a word for quick search:  


 

G

 
gabყბედობა, მიედებ-მოედობა
gabbleბუტბუტი, ჯუჯღუნი
gadflyბუზანკალი, კრაზანა
gageგირაო, საწინდარი, სანაძლეოს დადება
gaiety მხიარულება
gailyმხიარულად
gain მოგება, შემოსავალი, გამომუშავება, მიღწევა
gait სიარული, მიხრა-მოხრა
galeქარიშხალი
gallნაღველი
gallantზრდილობიანი, თავაზიანი, გულადი, მამაცი
gallantryთავაზიანობა, გულადობა, ვაჟკაცობა
galleryგალერეა, ტალანი
galoshკალოში
gambleფულზე თამაში, რისკის გაწევა
gamblerკარტის მოთამაშე
gameთამაში, გართობა, ნანადირევის ხორცი
gang ბრბო, ჯგუფი
gangsterბანდიტი, ავაზაკი, ყაჩაღი, განგსტერი
gaolსაპატიმრო, სატუსაღო
gaolerსატუსაღოს დარაჯი
gapხარვეზი, ნაკლი
gapeმთქნარება
garbტანსაცმელი, ტანისამოსი
garbageნაგავი
gardenბაღი
gardenerმებაღე
gargleწყლის გამოვლება (ყელში)
garishმყვირალა (ტანსაცმლის ფერი)
garlicნიორი
garmentტანისამოცი, ტანსაცმელი
garnerბეღელი, ბეღელში შენახვა
garret სხვენი
garrisonგარნიზონი
garter წვივსაკრავი
gasგაზი, აირი, ბენზინი
gashმძიმე ჭრილობა
gas-helmetაირწინაღი
gaspსულის შეხუთვა, სულის შეგუბება, განცვიფრება
gateჭიშკარი, ალაყაფის კარები
gatherთავის მოყრა, შეკრება, დასკვნის გამოტანა
gathering შეკრება, თავის მოყრა, მოგროვება, კრება
gauge ყალიბი, ზომა, კრიტერიუმი, გაზომვა, შეფასება
gaunt გამხდარი, არაქათ გამოცლილი
gayმხიარული; ნათელი, ჭრელი; ჰომოსექსუალისტი
gazeმიშტერებით ყურება
gazetteმთავრობის ოფიციალური გაზეთი
gazetteer გეოგრაფიული ცნობარი
gemძვირფასი ქვა, ძვირფასეულობა
genderსქესი (გრამ,);
generalგენერალი, საერთო, ჩვეულებრივი, გენერალური
generalissimo გენერალისიმუსი
generalizeგანზოგადოება, განზოგადება
generallyსაერთოდ
generateწარმოშობა, გაჩენა
generationთაობა
generosity სულგრძელობა, სიუხვე, ხელგაშლილობა
generous სულგრძელი, გულუხვი, ხელგაშლილი
genesisწარმოშობა, გენეზისი; ბიბლიის პირველი წიგნი - "დაბადება"
genial თბილი, რბილი (ჰავა); მხიარული, გულთბილი
genitive ნატესაობითი ბრუნვა
gentleრბილი, ზრდილი, მორჩილი
gentlemanჯელტმენი
genuineნამდვილი, გულწრფელიუ
geodesyჯეოდეზია
geographic (al)გეოგრაფიული
geography გეოგრაფია
geometryგეომეტრია
Georgiaსაქართველო, ჯორჯია (ა.შ.შ.-ს შტატი)
Georgianქართველი; ქართული ენა; ქართული; Georgian style - შუა საუკუნეების არქიტექტურული სტილი; Georgian Society - მაღალი საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც ახლაც ძველ სამეფო სტილის მოდას მიჰყვებიან
germჩანასახი, მიკრობი
Germanგერმანელი, გერმანული ენა, გერმანული
Germany გერმანია
germinateამოსვლა, აღმოცენება
gesticulateხელების მოძრაობა (ლაპარაკში)
gesture ჟესტი, ნიშანი
get (got)მიღება, შოვნა, გახდომა, მიღწევა
ghastlyსაშინელი, საზარელი
ghostმოჩვენება, სული
giantგიგანტი, ბუმბერაზი
gibberლაქლაქი, მიეთმოეთობა; ჩქარი, გაურკვეველი ლაპარაკი
giddinessბრუ, თავბრუ
giftსაჩუქარი, ნიჭი
giftedნიჭიერი
giganticგიგანტური, ბუმბერაზული
giggle ხითხითი
gildმოოქვრა, მოვარაყება
ginბამბის საწმენდი მანქანა, მახე
gypsy ბოშა, ბოშური
giraffeჟირაფი
girdle ქამარი, სარტყელი, შემორტყმა
girlგოგო, ქალიშვილი
give (gave, given)მიცემა, გადაცემა, დაბრუნება
glacialყინულის, ყინულიანი, ყინულოვანი
glad მოხარული, კმაყოფილი, გახარებული
gladnessსიხარული
glanceთვალის გადავლება, შეხედვა
glare მიშტერებით ყურება
glassჭიქა, მინა, შუშა, სათვალეები, ქარხანა, აკვარეუმი
glazeჭიქურა, პრიალა
gleamსუსტი სინათლე
gleeმხიარულება
glideსრიალი, სხლეტა
gliderპლანერი
glimmerციმციმი
glimpseციალი, გაელვება
glistenბრწყინვა, კაშკაში
glitterბრწყინვა, ბზინვა
gloatთვალებით ჭამა
globe სფერო (დედამიწა), გლობუსი
globularმრგვალი, სფერული
gloomბნელი, წყვდიადი, დაღვრემილობა, მოწყენილობა
gloomyმოღუშული, დაღვრემილი, დარდიანი
glorify სახელის მოხვეჭა; დიდება, ქება (რელ.)
glorious სახელოვანი, სახელ მოხვეჭილი
gloryდიდება, სახელი
glossკრიალი, პრიალი
glossary ტერმინოლოგიური სიტყვარი
gloveხელთათმანი
glowანთება, გავარვარება
glueწებო, წებვა, დაწებება
glutგაჯერება, გადატვირთვა
glutinousწებვადი, წებოვანი
glutton გაუმაძღარი, ღორმუცელა
gnashკბილების კრაჭუნი
gnatკოღო
gnawღრღნა, ხვრა
go (went, gone)წასვლა, სვლა, სიარული, გამგზავრება
goalმიზანი, კარი (ფეხბურთის), გოლი
goat თხა
go-betweenშუამავალი, შუაკაცი
gobletთასი
godღვთაება; godchild -ნათლული; godfather - ნათლია, ნათლიმამა
Godღმერთი
godlessუღმერთო
goggleმფარავი სათვალე
goldოქრო
goldenოქროს
goldfinchჩიტბატონა
goodკარგი, კეთილი, სიკეთე, ბედნიერება, სარგებლობა
good-byeმშვიდობით, ნახვამდის
good-lookingკოხტა, ლამაზი
good-naturedგულკეთილი
goodness გულკეთილობა, სათნოება, სიკეთე
goodsსაქონელი, მანუფაქტურა
goodwillნებაყოფლობა, საკუთარი სურვილი, კეთილის მოსურნეობა
gooseბატი
gooseberryკინკოიჟა, კუნკრუხელა (ბოტ.)
gorge ხახა, ყელი, ხეობა, ყლაპვა
gorgeousჩინებული, საუცხოო
goslingბატის ჭუჭული, ბჟიტი
gossipჭორი, ჭორაობა
governმართვა
governmentმთავრობა
governorმართველი, გუბერნატორი, დირექტორი (ბანკის)
gownტანსაცმელი, მანტია, მოსასხმელი
grabგატაცება, ხელის ჩავლება, ხელში ჩაგდება
grabberწამგლიჯი, მგლეჯელი
graceგრაცია, მოხდენილობა; სინარნარე; მოწყალება; მადლი
gracefulმოხდენილი, ლამაზი
gracious მოწყალე, მწყალობელი, კეთილი
gradeგრადუსი; ხარისხი; ნიშანი
gradualთანდათანობით
graduallyთანდათანობით
graduate სასწავლებლის დამთავრება, უმაღლეს სკოლა დამთავრებული
graft მექრთამეობა, ქრთამის აღება და მიცემა
grainმარცვალი (პურის)
gramგრამი
grammar გრამატიკა
gramophoneგრამაფონი, პატეფონი, გრამაფონის ფირფიტა
granaryბეღელი
grandდიდი, დიდებული
grandchildშვილიშვილი
granddaughterშვილიშივილი (ქალი)
grandeur სიდიადე
grandfatherპაპა, ბაბუა
grandmotherბებია, დიდედა
grandson შვილიშივილი (ვაჟი)
grantდასაჩუქრება, ჩუქება, ბოძება
granulateდამარცვლა, დანაწილება
grapeყურძენი
grapefruitგრეიფრუტი
grape-vineვაზი
grappleშებმა, შეჭიდება, შებრძოლება
graspხელის წავლება, ხელის ტაცება, გაგება
grassბალახი, მოლი
grasshopperკუტკალია
grateცხავი, ხარიხა
gratefulმადლიერი
gratifyდაკმაყოფილება
gratingხარიხა
gratisუფასოდ
gratitudeმადლობა, მადლიერება
graveსამარე, საფლავი, სერიოზული
gravelხრეში, ხრეშის მოყრა
gravityსერიოზული, სერიოზულობა, სიმძიმის ძალა
graze ძოვება მოდება, წამოკვრა
greaseქონი, საცხი, საპონი,
greazyქონიანი, გაქონილი
greatდიდი, დიადია, ცნობილი
greatcoatფარაჯა, შინელი
greatlyდიდად, ძალიან
greatnessსიდიადე, სიდიდე
Greeceსაბერძნეთი
greed გაუმაძრრობა, ხარბობა, ძუნწობა
greedyგაუმაძღარი, ძუნწი
Greekბერზენი, ბერძნული
greenმწვანე, მწვანე ფერის, უმწიფარი, მკვახე
greenbackქაღალდის ფული
greenhornახალბედა, გამოუცდელი ადამიანი
greenhouseსათბური
greensმწვანილი, მწვანილეულობა
greet მისალმება
greetingმისალმება, მილოცვა
grey (gray)რუხი, ნაცრისფერი, ჭაღარა
grief მწუხარება
grievanceწყენა, შეურაცხყოფა. საჩივარი, ჩივილი
grieveდამწუხრება, დაღონება
grimსასტიკი, მკაცრი, პირქუში, დაღვრემილი
grimy გასვრილი, ჭუჭყიანი
grinკბილების კრეჭა, დაკრეჭა
grind (ground)დაფქვა, გალესვა
grinder მლესავი
grindstoneწისქვილის ქვა, სალესავი
gripხელის შეკუმშვა, ჯიღი
grazie შევერცხლილი, ჭაღარა, ნაცრისფერი
groanკვნესა, ამოოხვრა, ამოხვნეშა
grocerბაყალი
groceryსაბაყლო დუქანი, გასტრონომიული მაღაზია
grope ფათუტით, ხელის ან ფეხის შეხებით მონახვა
gross უხეში, გაუთლელი, დიდი
groundმიწა, ნიადაგი, საფუძველი
ground-floorქვედა, ქვემო სართული
groundlessუსაფუძვლო, უმიზეზო
groundwork საძირკველი
groupჯგუფი, დაჯგუფება
grow (grew, grown)ზრდა, გაზრდა, მოყვანა, გადიდება, გახდომა, გასუქება
growlბუზღუნი, ღრენა
grown-upმოწიფული, მოზრდილი
growthზრდა, ნამატი
grubსაკვები, საჭმელი
grudgeუკმაყოფილება, შური
gruelფაფა, ქაში
gruesomeსაშინელი, საძაგელი
gruffმოტლანქო, უხეში
grumbleბუზღუნი
grunt ღრუტუნი, ბუზღუნი
guaranteeგარანტია, თავდებობა, თავდები
guardმცველი, გუშაგი, დაცვა
guardianმეურვე
guardsmanგუშაგი, დარაჯი
guerillaპარტიზანი, პარტიზანული ომი
guess მიხვედრა, მიხდომა, გამოცნობა
guessworkმიხვედრა
guestსტუმარი
guidanceხელმძღვანელობა
guideგიდი, გამცილებელი, ხელმძღვანელობის გაწევა
guildსაამქრო
guiltდანაშაული
guiltlessუდანაშაულო
guiltyდამნაშავე
guineaგინვა (ფულით), შილინგს
gulfყურე, უბე
gullთევზიყლაპია, უეშმაკო ადამიანი
gullyღრე, ხევი
gulpყლაპვა
gumღრძილი, ხის წებო, გუმფისი, საღეჭი რეზინა
gun თოფი, ზარბაზანი, ქვემეხი
gunboatქვემეხიანი ნავი
gunmanავაზაკი, ყაჩაღი
gunneryსაარტილერიო სროლა
gunpowderთოფის წამალი, დენთი
gunshotგასროლა
gush ნაკადი, ნიაღვარი
gusherნავთის შადრევანი
gustნიავი, ნაკადი (წვიმის, ქარის)
gutter ღარი (საწვიმარი)
gutturalხორხი, ხორხისმიერი ბგერა
guyბიჭი, ჭაბუკი, ჯეელი
gymnasiumგიმნაზია
gymnasticsგიმნასტიკა
gyrateბრუნვა წრიულად, სპირალურად მოძრაობა

HOME