Type a word for quick search:  


 

H

 
haberdasheryგალანტერეა
habitჩვეულება
habitationსაცხობრებელი ბინა, სადგომი
habitual ჩვეული, ჩვეულებრივი
hack1.თოხი 2.საქირაო ცხენი
haggardდაღლილი, დაქანცული
hail1.შეძახილი, 2.სეტყვა; მისალმება
hairთმა
hairdresserპარიკმახერი
half (halves)ნახევარი; half-brother ნახევარძმა; half-sister ნახევარდა
hall1.დარბაზი; 2.ვესტიბიული, დერეფანი.
hallo(a)ალლო! გამარჯობა.
haltგაჩერება
halterავშარა, სადავე
halveშუაზე გაყოფა.
hamშაშხი
hamletსოფელი
hammerჩაქუჩი; ურო; sikle and hammer ნამგალი და ურო; v. ჩარჭობა, ჩაჭედვა.
hammockჰამაკი
hamperხელის შეშლა, დაბრკოლება
hand1.ხელი; 2.ისარი (საათისა); გადაცემა, ჩაბარება;  hand in hand ხელიხელჩაკიდებული
handbookცნობარი, სახელმძღვანელო
handcuffხელბორკილი
handfulპეშვი, ცოტაოდენი
handicaoდაბრკოლება, ხელისშშლა
handicraftხელობა
handkerchiefცხვირსახოცი
handleსახელური; 1.მართვა; 2.მოპყრობა; 3.შეხება.
handsomeლამაზი
handwritingხელწერა; ხელი (წერაში)
handyმოხერხებული
hang (hung, hanged)1.კიდება, ჩამოკიდება; 2. ჩამოხრჩობა (ამ შემთხვევაში ხმნა წესიერია)
hangar1. ანგარი; 2.ფარდული.
haphazardშემთხვევა; შემთხვევითი.
happen1. მოხდომა 2.წარმოშობა
happilyსაბედნიეროდ, ბედნიერად
happinessბედნიერება
happyბედნიერი
harangueსიტყვა; მიმართვა
harassშეწუხება
harbour1.ნავსადგური; 2.თავშესაფარი
hard1.მძიმე, აუტანელი; 2.მაგარი; ძალიან; ბეჯითად
hardenგამაგრება, გამოწრთობა
hardlyძლივსღა
hardshipგაჭირვება
hardyგულადი, მამაცი
hareკურდღელი
harkსმენა!
harmზიანი; ზიანის ვნების მიყენება
harmfulმავნე, საზიანო
harmonyჰარმონია, თანხმობა
harnessაკაზმულობა (ცხენისა) შებმა
harpქნარი; ქნარზე დაკვრა
harrowფარცხი; ფარცხვა
harshმკვეთრი, მძაფრი, მკვახე; არასასიამოვნო
hartირემი
harvest1.მკა; 2.მოსავალი, მოსავლის აღება
harvestingმკა, მოსავლის აღება
hasteსიჩქარე
hastenაჩქარება, დაჩქარება
hastilyაჩქარებით
hatქუდი
hateსიძულვილი
hatredსიძულვილი
haughtinessქედმაღლობა
haughtyქედმაღალი
haul1.თრევა, წევა; 2.გადაზიდვა
hauntდევნა; ხშირად ნახვა.
have (had, had)1.ქონა, ყოლა; 2.ვალდებულება - უნდა წავიდე; 3.(იხმარება აგრეთვე როგორც მეშველი ზმნა) სადილობა; ჩაის დალევა.
havocაოხრება განადგურება
hawk1.ქორი; 2.შევარდენი.
hayთივა
hazardრისკი, აზარტული თამაში; რისკის გაწევა
hazelთხილნარი
hazyბუნდოვანი
heის (იხმარება მამრობითი სქესისატვის)
headთავი; მეთაური; მეთაურიბა
headacheთავის ტკივილი
headingსათაური
headmanმეთაური, უფროსი
headmostმოწინავე
headquartersშტაბი; მთავარი სამმართველო.
headwayპროგრესი, წარმატება.
healმოშუშება, განკურნება
healthჯანმრთელობა
healthfulსამკურნალო; 2.ჯანმრთელი
health-resortკურორტი
healthyჯანმრთელი
heapგროვა
hear (heard, heard)გაგონება, მოსმენა
hearerმსმენელი
hearingსმენა
heartგული;
heartburnგულის წვა
heartenგამხნევება
hearth1.კერა 2.ბუხარი.
heartilyგულწრფელად
heartyგულითადი, გულწრფელი
heatსითბო, სიცხე; გათბობა, გახურება
heatingგათბობა, გახურება
heave (hove, heaved)აწევა
heavenცა, ზეცა
heavyმძიმე
Hebrewებრაელი; ებრაული
hectareჰექტარი
hecticგაცხარებული
hedgeმესერი
hedgehogზღარბი
heedყურადღება; ყურადღების მიქცევა
heelქუსლი
heightსიმაღლე; მაღლობი
heightenაწევა
heirმემკვიდრე (კაცი)
heiressმემკვიდრე ქალი
hellჯოჯოხეთი
helloალღო, გამარჯობა
helmსაჭე
helmetმუზარადი
helpდახმარება,შველა
helpfulსასრგებლო
helplessუძლური
hemნაწიბური
hemisphereნახევარსფერო
hempკანაფი
henქათამი
henceაქედან, ამ დღიდან, ამ დროიდან
henceforthდღეის იქით, ამიერიდან.
herმას; ის; მისი (იხმარება მდედრობითი სქესისაღვის)
herdჯოგი, ფარა.
herdsmanმწყემსი
hereაქ; აქეთ
heritageმემკვიდრეობა
hermitგანდეგილი
heroგმირი
heroicგმირული
heroineგმირი ქალი
heroismგმირობა
heronყანჩა
herringქაშაყი (ხოოლ.)
hersმისი, თავისი (იხმარება მდედრობითი სქესისათვის)
herselfთვითონ, თვით (იხმარება მდედრობითი სქესისათვის)
hesitateმერყეობა
hesitationმერყეობა, გაუბედაობა, ყოყმანი
hewჩეხა, პობა, ჭრა.
heydayზენიტი, უმაღლესი საფეხური, აყვავება
hiccup, hiccoughსლოკინი
hide (hid, hidden)დამალვა;
hideousსაზიზღარი, საძაგელი
highმაღალი; მარლა.
highlyძალიან; 
highroad, highwayშაეაგზაგზატკეცილი
highwaymanყაჩაღი, ავაზაკი
hikeფეხით მოგზაურობა
hillბორცვი, გორაკი
hiltსახელური
himმას; ის (მამრობითი სქესისათვის)
himselfთვითონ, თვით (იხმარება მამრობითი სქესისათვის)
hindუკანა
hinderხელის შეშლა
hindranceდაბრკოლება
Hindu, Hindooინდუსი
hingeანჯამა, რკინის კილო (კარისა)
hintგადაკრული სიტყვა; გადაკვრით ლაპარაკი
hipბარძაყი
hireდაქირავება
hisმისი, თავისი იხმარება მამრობითი სქესისათვის)
hiss1. სტვენა; 2.სისინი.
historianისტორიკოსი
historic(al)ისტორიული
historyისტორია
hit (hit, hit)1.დარტყმა; 2.ნიშანში მოხვედრა.
hitch1.მიბმა; 2.წაბიძგება, წაკვრა.
hiveსკა; ყრა (ფუტკრისა)
hivesჩუტყვავილა
hoardშენახვა, მომარეგება
hoar-frostრთვილი, ჭირხლი
hoarseხრინწიანი
hoaxხუმრობა
hobbyსაყვარელი საქმე
hoeთოხი
hogღორი (დაკოდილი ტახი)
hoistაფრიალება (აფრისა, დროშისა)
hold (held, held)ჭერა, დაჭერა, დაკავება
holder1.მოიჯარე; 2. მეპატრონე, პატრონი
holeნახვრეტი; ჭუჭრუტანა
holidayდღესასწაული უქმე დღე; შვებულება; არდადეგები
Hollandჰოლანდია
hollowცარიელი; ფუღურო, ფუტურო, სიცარიელე
holyწმიდა, საღმრთო
homageპატივი, რიდი
homeსახლი, კერა; შინ; შინაური, შინაგანი
homelessუსახლკარო
homely1. უბრალო; 2.შინაური
homesickსახლს, სამშობლოს მონატრებული
homonymომონიმი
honestპატიოსანი
honestyპატიოსნება
honeyთაფლი
honourღირსება; პატივი; პატივისცემა
hoodკაპიუშონი; კაპორი
hoofჩლიქი
hookკაკვი, კავი; შეკვრა, შებნევა
hoopoeოფოფი
hop1.ნახტომი; 2.სვია, ფშალა (ბოტ.; ხტომა
hopeიმედი; იმედის ქონა
hopefulიმედით სავსე, იმედიანი
hopelessუიმედო
horizonჰოროზონტი
hornრქა
horribleსაშინელი, საძაგელი
horrifyშეშინება; შძრწუნება, თავზარის დაცემა
horrorსაშინელება, შიში.
horseცხენი
horsemanცხენოსანი
horsepowerცხენის ძალა
horseshoeნალი
hose1.წინდები (ყელიანი 2.წელა (ტექნ.
hosieryქსოვილი, ნაქსოვი
hospitableსტუმართმოყვარე, სტუმართმოყვარული
hospitalსაავადმყოფო
hospitalityსტუმართმოყვარეობა, სტუმართმოყვარული
hostმასპინძელი
hostageმძევალი
hostessმასპინძელი ქალი
hostileმტრული 
hostilitiesსაომარი მოქმედება
hostilityმტრობა
hotცხელი
hotbed1.კვალსათბური; 2.სანერგე
hotelსასტუმრო
hothouseსათბური
houndმეძებარი; ძაღლების მისევა
hourსაათი
house1.სახლი 2.პალატა 9პარლამენტის; თავშესაფარის მიჩნევა, შეფარება
housing problemსაბინაო საკითხი
householdშინამეურნეობა; ოჯახი.
housekeeper1.ეკონომი, მნე ქალი; 2.დისახლისი
housetopსახურავი
housewifeდისახლისი
hoverლივლივი, ნავარდი
how ; როგორ, რანაირად how do you do! გამარჯობა how long რამდენ ხანს; however რაც უნდა იყოს; მით უმეტეს; how many? how much? რამდენი
howlკვნესა, ღმუილი, ყუმილი
huckleberryმოცვი
hucksterდამტარებელი; 1.დალალი; 2.მეწვრილმანე; ვაჭრობა
huddleგროვა; თავის მოყრა, მოგროვება
hueელფერი
hugმოხვევნა, გადახვევნა
hugeუზარმაზარი
humბზუილი, ზუზუნი
humanადამიანური
humane1.ჰუმანიტარული; 2.ჰუმანური, ადამიანური
humanityჰუმანურობა, ადამიანობა; კაცობრიობა
humbleთავდაჭერილი, მორჩილი
humbug1.ტყუილი, ჩმახი; 2.მატყუარა; 3.მლვეხარა.
humidნესტიანი
humidityსინესტე
humiliateდამცირება
humilityმორჩილება
humoristიუმორისტი
humour1.იუმორი; 2.განწყობილება
hunch; hunch-backedკუზი; კუზიანი
hundredასი
hundredthმეასე
Hungarianუნგრელი; უნგრული ენა; უნგრული
Hungaryუნგრეთი
hungerშიმშილი; შიმშილობა
hungryმშიერი
huntნადირობა
hunterმონადირე
hurlტყორცნა
hurrahვაშა
hurricaneქარიშხალი
hurriedlyსაჩქაროდ
hurrryსიჩქარე, აჩქარებულობა; დაჩქარება, აჩქარება
hurt (hurt, hurt)ზიანი; ტკენა, დაზიანება
husbandქმარი
hushსიჩუმე, დუმილი; გაჩუმება; ჩუმად
huskyხრინწიანი
hustleმიხლა_მოხლა, ჭედვა
hutქოხი
hyacinth1.სუმბული 2.იაგუნდი
hydrogenწყალბადი
hydroplaneჰიდროპლანი
hyenaაფთარი
hygieneჰიგიენა
hypocrisyპირფერობა, ფარისევლობა
hypocriteპირმოთნე, ფარისეველი
hystericsისტერიკა.

HOME