Type a word for quick search:  


 

I

 
Iმე
iceყინული; გაცივება
ice-breakerყინულის მჭრელი
ice-creamნაყინი
icelandისლანდია
icyყინულოვანი
Idahoაიდაჰუ (შტატი)
ideaაზრი, იდეა, წარმოდგენა
idealიდეალური
idealistიდეალისტი
idealizeგაიდეალება
idem1.იგივე ავტორი; 2. იგივე წიგნი, იგივე სიტყვა
identicalიგივე, ისეთივე
identifyგაიგივება
identityიგივეობა
ideologicalიდეოლოგიური
ideologyიდეოლოგია
idestესე იგი
idiomიდიომი
idiotიდიოტი
idleზარმაცი
idolკერპი
ifთუ; რომ; როცა
igniteანთება; ცეცხლის მოკიდება
igniminyსირცხვილი, თავის მოჭრა
ignoramusუცოდინარყ, უვიცი
ignoranceუცოდინარობა, უვიცობა
ignorantუვიცი, უცოდინარყ
ignoreუგულებელყოფა, არად ჩაგდება
ill1.ავადმყოფი; 2.ცუდი; ცუდად
illegalუკანონო, არალეგალური
illegibleგაურკვეველი
illegitimateუკანონო
illicitაკრძალური
Illinoisილინოისი (შტატი)
illiteracyუწიგნურობა, წერა-კითხვის უვოდინარობა
illiterateწერა-კითხვის უცოდინარი
illnessავადმყოფობა
illogicalულოგიკო
ill-temperedცუდი ზნის
ill-timedარადროული, შეუფერებელი
ill-treatცუდად მოპყრობა, მოქცევა
illuminateგანათება, გაშუქება
illusionილუზია, მოჩვენება
illusiveმაცდუნებელი, მომატყუებელი
illustriousცნობილი, სახელგანთქმული
imageგამოსახულება, სურათი
imaginaryწარმოსახვითი
imagineაზრად მოსვლა, წარმოდგენა.
imbecileსულელი, ჭკუასუსტი
imbibeშეწოვა,შესრუტვა
imbue1. გაჯერება; 2.შთაგონება.
imitateმიბაძვა
imitationმიბაძვა
imitatorმიმბაძველი
immaculateუმწიკვლო, შეუბღალავი
immanentდამახასიათებელი, ჩვეული; მუდმივი, პერმანენტული
immaterial1.არანივთიერი; 2.არაარსებითი
immatureუმწიფარი, მკვეხე, შემოუსვლელი
immeasurableგანუზომელი
immediate1.საჩქარო, სასწრაფო; 2.უშუალო
immediately1.დაუყოვნრბლივ, საჩქაროდ, სასწრაფოდ; 2.უშუალოდ
immorialუხსოვარი , ძველისძველი
immenseდიდი, უზარმაზარი, უსაზღვრო
immerseჩაძირვა
imminenceაუცილებლობა, გარდუვალობა
imminentაუცილებელი, გარდაუვალი
immobile

უძრავი
immoderateარაზომიერი, ზომაგადასული
immodestმოურიდებელი
immoralუზნეო
immortalუკვდავი
immovableუდრეკი, ურყევი, უძრავი
immune1.თავისუფალი; 2. გარანტირებული
immunity1. შეღავათი; 2.იმუნიტეტი; 3. განთავისუფლება
impactდარტყმა,შეჯახება; დაჯახება
impairდაზიანება
impalpableშეუხებელი; შეუგრძნობელი
impart1.მიცემა, დამატება; 2.შეტყობინება
impartialმიუდგომელი, პირუთვნელი
impassableგაუვალი
impasse1.ჩიხი; 2.გამოუვალი მდგომარეობა
impatienceმოუთმენლობა
impatientმოუთმენელი
impeachპასუხისგებაში მიცემა, ეჭვის მიტანა, დაბრალება
impeccableშეუცოდველი; უცოდველი, უმწიკვლო
impedimentდაბრკოლება
impelშეგულიანება, წაქეზება
impenetrableგაუვალი, მიუდგომელი
imperativeმბრძანებლური; ბრძანებითი კილო
imperceptibleშეუმჩნეველი, უხილავი
imperialსაიმპერიო
imperialisticიმპერიალისტური
imperilსაფრთხეში ჩაგდება
imperiousმბრძანებლური
imperishable1.დაუნგრეველი; 2.საუკუნო სამარადისო
impermeableუჟონი, შეუღწევი
impersonalუპიროვნო, უსუბიექტო
impersonateგანსახიერება
impertinenceუტიფრობა, თავხედობა
imperturbableაღუშფოთებელი
impetuousსწრაფი; მკვეთრი
impetusბიძგი; იმპულსი
implacableულმობელი, შეუბრალებელი
implantდარგვა; დანერგვა
implementsხელსაწყო; იარაღი
implicateჩარევა; გარევა; ჩართვა
implicitუსიტყვო, ანგარიშმიუცემელი
imploreთხოვნა, ვედრება
implyდაპირება, განზრახვა
impoliteუზრდელი
impolitenessუზრდელობა
import1.შემოტანა; 2.მნიშვნელობის ქონა
importanceმნიშვნელოვანი
importantმნიშვნელოვანი
importunateდაჟინებული, კერპი, თავგუნება
importuneდაჟინებით ცდა, სწრაფვა
imposeდაბეგვრა; ძალად თავს მოხვევა
imposingმნიშვნელოვანი
impossibilityშეუძლებლობა
impossibleშეუძლებელი
impostor1.თვითმარქვია, ცრუმარქვია; 2.მატყუარა
importenceუღონობა, უძლურება
impoverishგაღარიბება, გაღატაკება
impracticableარაპრაქტიკული; შეუსრულებადი
impregnableმიუვალი, მიუდგომელი
impregnateგანაყოფიერება
impress1.შთაბეჭდილების მოხდენა; 2. დაბეჭდვა
impression1.შთაბეჭდილება; 2.ანაბეჭდი.
imprisonდაპატიმრება, დატუსაღება
imprisonmentდაპატიმრება,დატუსაღება
improbableდაუჯერებელი, წარმოუდგენელი
improperშეუფერებელი
improprietyუმართებულობა; უზრდელობა
improveგაუმჯობესება
improvementგაუმჯობესება
imprudenceარაკეთილგონიერება, გაუფრთხილებლობა
imprudentარაკეთილგონიერი, გაუფრთხილებელი
impudenceუსირცხვილობა, უნამუსობა, თავხედობა
impudentუსირცხვილო, უნამუსო
impugnშეცილება, შედავება
impulseშეგულიანება, წაქეზება
impunityდაუსჯელობა
impurityმინარევი
imputeმიწერა; დაბრალება
in-ში, -ით, -თ; to be in შინ ყოფნა ins and outs 1.დეტალები, წვრილმანები; 2.ხვრელები; in order to იმიტომ რომ
inabilityუნიჭობა, უუნარობა
inaccessibleმიუწვდომელი, მიუდგომელი
inaccuracyარაზუსტობა, შეცდომა
inactiveუმოქმედო
inadequateშეუფერებელი, შეუსატყვისი
inadmissibleდაუშვებელი
inanimateუსიცოცხლო
inapplicableგამოუყენებელი
inaptუნიჭო
inarticulateდაუნაწევრებელი
inasmuchიმდენად, რამდენადაც, იმის გამო რომ
inaudibleჩუმი; გაურკვეველი
inauguralშესავალი (სიტყვისა, ლექციისა)
inaugurateზეიმით გახსნა
inauguration1.გახსნა; 2.დაკავება თანამდებობის
incalculableუთვალავი, ურიცხვი, აუარებელი
incandescentგავარვარებული
incapableუნიჭო, უუნარო
incapacityუნიჭობა, უუნარობა
incarnationგანსახიერება
incendiaryგამჩაღებელი
incentiveმაიძულებელი, შემაგულიანებელი
inceptiveდამწყები, დაწყებითი
incertitudeდაურწმუნებლობა, განუსაზღვრელობა
incessantშეუწყვეტელი
inch1.დუიმი; 2.სიმაღლე
incidenceდაცემა
incidentშემთხცეცა, ინციდენტი
incidentalშემთხვევეთი, სასხვათაშორისო
incidentallyშემთხვევით
incinerateწვა, დაწვა
incisiveმწვავე
incite1.წაქეზება, შეგულიანება ; 2.აღელვება
incivilityუზრდელობა, გაუთლელობა
inclination1.მიდრეკილება; 2. გადახრა
incline1.მიდრეკილების ქონა; 2. გადახვევა, გადახრა
include1.შეიცავს; 2.ჩასმა, მოთავსება
inclusiveშემცველი
incoherentგაუგებარი, უთავბოლო
incomeშემოსავალი
incommensurableუთანაზომო
incompatibleშეუთავსებადი
incompetenceარაკომპეტენტურობა, უცოდინარობა
incomplete1.ნაკლული; 2.არასრულყოფილი; 3.დაუმთავრებელი
inconceivableმიუწვდომელი, წარმოუდგენელი
incongruityშეუსატყვისობა; 2.შეუფერებლობა
inconsequenetარათანამიმდევრული
inconsiderateმოუფიქრებელი
inconsistencyარათანმიმდევრობა
inconspicuousშეუმჩნეველი
inconstancyცვალებადობა, მერყეობა
incontrovertibleუცილობელი, უდავო
inconvenienceუხერხულობა; დაბრკოლება, სიძნელე
incorporateშერწყმა; გაერთიანება
incorrectუმართებულო, არაწესიერი, არასწორი
incorrigibleგამოუსწერებელი, მოურჯელებელი
increaseგადიდება, გაზრდა, ზრდა
incredibleდაუჯერებელი, წარმოუდგენელი
incredulousმიუნდობელი, უნდობელი
incrementზრდა, ნამატი
inculcateნერგვა, ჩანერგვა
incur responsibilityპასუხისმგებლობის აღება
incurableგანუკურნებელი
incursionთავდასხმა
indebtedმოვალე, ვალდებული
indecencyუმართებლობა, უზრდელობა
indecisionგაუბედაობა, ყოყმანი
indecisiveგაუბედავი
indeedსინამდვილეში, მართლა, ნამდვილად
indefeasible1.ხელშეუვალი; 2.ურღვევი, გაუტეხელი
indefiniteგანუსაზღვრელი
indelibleწარუხოცელი, წაუშლელი
indemnity1.კომპენსაცია; 2.კონტრიბუცია
independenceდამოუკიდებლობა
independentდამოუკიდებელი
indexმაჩვენებელი, საძიებელი; ინდექსი
Indiaინდოეთი
Indianინდოელი
indicateჩვენება; აღნიშვნა
indictპასუხისგებაში მიცემა, სასამართლოში გადაცემა
indictmentსაბრალმდებლო ოქმი
indifferenceგულგრილობა, უხალისობა
indifferentგულგრილი
indigenceგაჭირვება, გასაჭირი, ხელმოკლეობა
indigenousმკვიდრი, ადგილობრივი
indignantგულმწყრალი, აღშფოთებული
indignationგულისწყრომა, აღშფოთება
indignityშეურაცხყოფა
indirectირიბი, არაპირდაპირი
indiscreetმოურიდებელი, კადნიერი; არაკეთილგონიერი
indispensableაუცილებელი
indisposedუქეიფო
indisputableუცილობელი, უდავო
indistinctგაურკვეველი, ბუნდოვანი
individualინდივიდუალური, კერძო; ინდივიდი, პიროვნება
indivisibleგანუყოფელი, დაუნაწილებელი
indolentზარმაცი, უდარდელი
indoors-ში (სახლში)
induceწაქეზება
inducement1.სტიმული; 2.ცთუნება, მისატყუებელი
indulgeგანებივრება, მფარველობა, ხელისშეწყობა
indulgenceხელისშეწყობა
industrialსამრეწველო, ინდუსტრიული
industriousშრომისმოყვარე, მუყაითი
industryინდუსტრია
ineffectiveუშედეგო; გაბათილებული
ineffectualუნაყოფო; უშედეგო
inefficientუვარგისი
inequalityუთანასწორობა
inevitableაუცილებელი, გარდუვალი
inexhaustibleულევი, გამოულეველი
inexperiencedგამოუცდელი
inexplicableაუხსნელი; გაუგებარი
infallibleშეუცდომელი, შეუმცდარი; 2.საიმედო, ერთგული
infamousსამარცხვინო, სახელის გამტეხი
infamyსახელგატეხილობა; შერცხვენა
infancyბავშვობა, ბალღობა
infantბალღი, ბავშვი
infantryქვეითი ჯარი
infectსენის გადადება
infection1.დასნეულება; 2.ინფექცია
inferდასკვნის გამოტანა
inferenceდასკვნა
inferior1. უმცროსი; 2.უარესი; 3.ქვედა
infinite1.უსაზღვრო, საზღვარდაუდებელი; 2.განუსაზღვრელი
infinitiveგანუსაზღვრელი; სახელზმნა, ინფინიტივი
infirmუძლური, სუსტი
inflammableაალებადი
inflammationანთება, აალება; ცეცხლის წაკიდება
inflexibleუდრეკი
inflict1.დარტყმა; 2.ტანკვა, დატანჯვა
infliction1.სასჯელი; 2.სევდა, ტანჯვა
influenceგავლენა; გავლენის მოხდენა
influentialგავლენიანი
informშტყობინება, ინფორმირება
informalარაოფიციალური
informationინფორმაცია
infringeდარღვევა (კანონის, დაპირების, საავტორო უფლების)
infringmentდარღვევა
ingeniousგამომგონი, გამჭრიახი; 2.გონებამახვილი
ingenuityგამომგონებლობა, გამჭრიახობა
ingenuousგულწრფელი; უიშმაკო, გულუბრყვილო
igratitudeუმადურობა
inhabitცხოვრება, ბინადრობა
inhabitantმცხოვრები, ბინადარი
inherentდამახასიათებელი, ჩვეული
inheritმემკვიდრეობით მიღება
inheritanceმემკვიდრეობა
inheritorმემკვიდრე
inhumanარაადამიანური, შეუბრალებელი
inimicalმტრული
iniquityუსამართლობა
initialპირველადი, დაწყებითი; 1.საწყისი ასო; 2.ინიციალი
injure1.ვნება, ზიანის მიყენება; 2. დაჭრა; 3. შეურაცხყოფის მიყენება, გალანძღვა
injusticeუსამართლობა
inkმელანი
inklingგადაკრული სიტყვა, თქმა
inkstandსამელნე
inkyმელნიანი
inletყურე, უბე
innსასტუმრო (პატარა ქალაქებსა და დაბებში)
innerშინაგანი
innkeeperსასტუმროს პატრონი
innocence1.უდანაშაულობა; 2.მიამიტობა 
innocent1.უდანაშაულო; 2. უმანკო
innovationახალშემონაღები, სიახლე; ნოვატორობა
inquestჩვენების ჩამორთმევა; დაკითხვა; გამოძიება
inquireგამოკითხვა; გამოკვლევა, ცნობების მიღება
inquiry1.ცნობა; 2.გამოძიება, გამოკვლევა;inqiury office ცნობათა ბიურო
inquisitiveცნობისმოყვარე
inroadთავდასხმა, შესევა
insaneგადარეული, გიჟი
insatiableგაუმაძღარი, ძუნწი
inscriptionწარწერა
inscrutableმიუწვდომელი, საიდუმლო
insectმწერი
insecurityგაუტანლობა
inseparableგანუყრელი
insertჩასმა, ჩამატება
insideშიგ, შიგნით; შიგა პირი, უკუღმა პირი ქსოვილისა; შინაგანი
insightგაგების, მიხვედრის ნიჭი, ინტუიცია
insignificantუმნიშვნელო
insincereარაგულწრფელი, პირმოთნე
insipid1.უგემური; 2.უსიცოცხლო
insistმოთხოვნა, დაჩემება, მტკიცება
insistenceდაჟინება, კერპობა
insistentჟინიანი, კერპი
insolenceუტიფრობა, თახედობა
insolvency1.ვალაუვალობა, ბანკროტობა; 2.ხელმოკლეობა
inspectდათვალიერება, შემოწმება
inspirationზეშთაგონება, აღმაფრენა
inspireათფრთოვანება, შთაგონება
instabilityარამდგრადობა, მერყეობა
installდადგმა, მოთავსება
instalmentმორიგი შესატანი
instanceმაგალითი; for instance მაგალითად
instantმომენტი, წამი
instantlyიმ წუთშივე, დაუყოვნებლივ
insteadნაცვლად
instigateწაქეზება
instictინსტინქტი, ალღო
instituteინსტიტუტი; დაწესებულება; დაარსება
institutionდაწესებულება, დაწესება გადასახადის
instruct1.სწავლება; 2.ბრძანების გაცემა
instructionინსტრუქცია, სწავლება
instructiveჭკუის სასწავლი, საწვრთნელი
instrumentხელსაწყო, იარაღი
instrumentalინსტრუმენტული
insufficientარადამაკმაყოფილებელი, არასრული
insularკუნძულისა
insulationიზოლაცია, განმარტოება
insultწყენა, შეურაცხყოფა; შეურაცხყოფის მიყენება
insuranceდაზღვევა
insureდაზღვევა
insurgencyამბოხება
insurgentაჯანყებული, მეამბოხე
insurmountableდაუძლეველი, გადაულახავი
insurrectionამბოხება, აჯანყება
intactხელუხლებელი, მთელი
integrityმთლიანობა; ხელუხლებლობა
intellectჭკუა, გონება, ინტელექტი
intellectualინტელექტუალური, გონებრივი; ინტელიგენტი
intelligence1.გონება; 2.საზრიანობა; 3.ცნობა, ინფორმაცია
intelligentგონიერი, ჭკვიანი
intendგანზრახვა
intensiveდაჭიმული, დაძაბული; ინტენსიური
intentionმიზანი, მიზანდასახულობა
intentionalგანზრახული
interceptდაჭერა, ხელში ჩაგდება; შეწყვეტა
interchangeგაცვლა, გადაცვლა
intercourseკავშირი, ურთიერთობა
interdictაკრძალვა
interest1.ინტერესი; 2.პროვენტი; დაინტერესება
interestingსაინტერესო
interfereჩარევა, გარევა
interferenceჩარევა, გარევა
interiorშიგა ნაწილი; შიგა
intermediaryშუამავალი; შუალედური
internalშინაგანი, შიგა
internationalსაერთაშორისო, ინტერნაციონალური
internationaleინტერნაციონალი (ჰიმნი)
interpreterთარჯიმანი
interrogateშეკითხვა; დაკითხვა
interrogationკითხვა, დაკითხვა
interrogativeკითხვითი
interupt1.შეწყვეტა; 2.საუბარში ჩარევა
interval1.დასვენება, შესვენება (სკოლაში); 2.შუალედი, პაუზა
interveneჩარევა
interventionგარევა, ჩარევა; 2.ინტერვენცია
interview1.ინტერვიუ2.შეხვედრა; ინტერვიუს ჩამორთმევა
intimateახლობელი მეგობარი; ინტიმური, პირადი; სიტყვის ჩაკვრა, გადაკვრა
into-ში
intoleranceაუტანლობა, შეუწყნარებლობა
intoxicateდათრობა; 2.გაბრუება
intransitiveგარდაუვალი ზმნა
intrepidუშიშარი, შეუპოვარი
intrepidityუშიშრობა, შეუპოვრობა
intricateდახლართული, აწეწილი
intrinsicჩვეული, შინაგანი
introduce1.შემოღება, შემოყვანა; 2.წარდგენა, გაცნობა
introduction1.შესავალი; წინასიტყვაობა; 2.გაცნობა, წარდგენა
intrudeშეჭრა, შევარდნა; თავს მოხვევა
intrustმინდობა; მიბარება
inundationწყალდიდობა
invadeშესევა, შემოსევა
invalidინვალიდი; ავადმყოფი
invaluableფასდაუდებელი, დაუფასებელი
invariableუცვლელი
invasionშემოსევა
inventგამოგონება
inventionგამოგონება
inventorგამოგონებელი
inverseშებრუნება, შექცეული
inversionგადანაცვლება; ინვერსია
invest1.შენახვა, მოთავსება; 2.უფლებით აღჭურვა
investigateგამოკვლევა; ძიება
investment1.მოთავსება (კაპიტალისა); 2.განძი, ანაბარი
invigorateწაქეზება, გამხნევება
invicibleუძლეველი
invisibleუჩინარი
invitationმოწვევა, დაპატიჟება
inviteმოწვევა, დაპატიჟება
invoiceზედნადები, ტვირთბარათი
involuntaryუნებლიე, უნებური
involveჩაბმა; ჩათრევა
invulnerableდაურღვეველი, უვნები
Iowaაიოვა (შტატი)
Iranირანი
Irelandირლანდია
Irishირლანდიის
iron1.რკინა; 2.უთო; გაუთოვება; რკინის
ironicalირონიული
ironyირონია
irreoncilableშეურიგებელი, დაუძინებელი
irregularარაწესიერ, უწესო; არარეგულარული
irrelevantუადგილო, შეუფერებელი
irreparebleგაუსწორებელი
irrepressibleდაუცხრომელი, დაუწყნარებელი
irressistableდაუძლეველი
irresoluteგაუბედავი
irrespectiveდამოუკიდებელი
irresponsibleუპასუხისმგებლო
irrevocableდაუბრუნებელი, სამუდამო
irrigateმორწყვა
irritateგაღიზიანება, გაჯავრება
islandკუნძული; 2.იზოლირება
isleკუნძული
isolateგანმარტოება, განცალკევება, გამოყოფა
issue1.გამოცემა; 2.გამოშვება 3. სადავო საკითხები; 4. შესართავი მდინარის; გამოცემა, გამოშვება გაზეთის
isthmusყელი (ჰეოგრაფ.)
it1.ის, ეს, იგი (იხმარება უსულო საგნისა და ცხოველებისათვის; 2. ქვემდებარე უსუბიექტო ზმნებთან)
Italianიტალიური; იტალიელი; იტალიური ენა
italicsკურსივი (პოლიგ)
Italyიტალია
itchმუნი, ქეცი; ქავილი
item1.პუნქტი, პარაგრაფი; 2.მუხლი
itineraryმარშრუტი, სვლის გეზი, გზის მაჩვენებელი, მეგზური
itsმისი, თავისი  (იხმარება უსულო საგნისა და ცხოველებისათვის)
itselfთვით, თვითონ  (იხმარება უსულო საგნისა და ცხოველებისათვის)
ivoryსპილოს ძვალი
ivyსურო, ფათალო (ბოტ.)

HOME