Type a word for quick search:  


 

N

 
nagდატანჯვა, გაწვალება; თავის მობეზრება, გადაკიდება
nailლურსმანი; ფრჩხილი; მიჭედვა, მილურსმვა
naive  მიამიტი, გულიბრყვილო
nakedშიშველი
nameსახელი; გვარი; დასახელება
namelyსახელდობრ
napთელემა
napkinხელსახოცი
narcissusნარგიზი
narrateთხრობა, მოთხრობა, მოუთხრობს
narrativeთხრობა, მოთხრობა
narrowვიწრო, დავიწროება
nasalცხვირისმიერი
nastyცუდი, საძაგელი
nationერი
nationalეროვნული, სახალხო
nationalityეროვნება
nationalizeნაციონალიზება, გაეროვნება
nativeმკვიდრი, ადგილობრივი მცხოვრები
naturalბუნებრივი
naturalistბუნებისმეტყველი, ბუნების მკვლევარი
naturalizeნატურალიზება
naturallyრასაკვირველია; ბუნებრივია
natureბუნება; ხასიათი
naughtნული; არაფერი, არარა
naughtyურჩი, გაუგონარი
nauseaგულისრევა
nauticalსაზღვაო, საზღვაოსნო, ზღვის
navalსამხედრო-საზღვაო
navelჭიპი
navigableსანაოსნო
navigateნაოსნობა; მართვა გემის
navigationნაოსნობა
navyსამხედრო-საზღვაო ფლოტი
Naziნაცისტი, ფაშისტი
nearახლოს, მახლობლად; ახლო, მიახლოება; თითქმის; ბეცი
neatსუფთა
necessaryსაჭირო; აუცილებელი
necessitateიძულება, ძალის დატანება
necessityსაჭიროება; აუცილებლობა; გასაჭირი, სიღარიბე
neckკისერი, ყელი ჭურჭლის
necklaceგულქანდა
necktieყელსახვევი, ჰალსტუხი
needსაჭიროება, გაჭირვება; სჭირდება
needleნემსი
needlewomanმკერავი ქალი
needleworkსაკერავი, საქარგავი
needyგაჭირვებული
negateუარყოფა, უარის თქმა
negationუარყოფა
negativeუერყოფითი
neglectარაფრად ჩაგდება, უყურადღებობა; უგულებელყოფა, ხელიდან გაშვება
negligenceდაუდევრობა, უყურადღებობა
negligentდაუდევარი, უთაური კაცი
negligibleუმნიშვნელო
negotiateმოლაპარაკების წარმოება
negotiationმოლაპარაკება, გადალახვა სიძნელეების
Negroზანგი, შავკანიანი
neighbourმეზობელი
neighbourhoodმეზობლობა, არემარე, მიდამო
neibouringმომიჯნავე, მოსაზღვრე
neitherარც... არც; არც ის, არც ეს
nephewდისწული, ძმისწული ვაჟი
nerveნერვი
nervousნერვიული
nestბუდე; ბუდის კეთება
nestleმყუდროდ მოწყობა
netბადე
nettleჭინჭარი
neuterსაშუალო სქესი (გრამ.)
neutralგაურკვეველი; ნეიტრალური
neutralityნეიტრალიტეტი
neverარასოდეს
neverthelessმიუხედავად ამისა
newახალი
New Guineaახალი გვინეა
New Jerseyნიუჯერსი (შტატი)
newlyამას წინათ, ახლახან
New Mexicoნიუ-მექსიკო (შტატი)
newsახალი ამბები, ცნობა
newspaperგაზეთი
news-reelკინოქრონიკა
nextშემდეგი; უახლესი
nibწვერი, კალმის წვერი
niceკარგი, სასიამოვნო
nice-lookingლამაზი, მიმზიდველი
nicetyსიკოხტავე; სიზუსტე
nicknameმეტსახელი
nieceდისწული, ძმისწული ქალი
nightღამე
night-birdღამურა
nightfallბინდი, დაისი
nightingaleბულბული
nightmareკოშმარი, უჟმური
nineცხრა
nineteenცხრამეტი
nineteenthმეცხრამეტე
ninetiethოთხმოცდამეათე
ninetyოთხმოცდაათი
ninthმეცხრე
nipჩქმეტა, ბწკენა
nippleსაწოვარა, ძუძუს თავი
nitricაზოტის
nitrogenაზოტი
noარა, არ
nobilityთავადაზნაურობა
nobleკეთილშობილი
nobodyარავინ
nocturnalღამის, საღამური
nodთავის დაქნევა, თვლემა
noiseხმაურობა
noisyხმაურიანი, მყვირალა
nomadმომთაბარე
nomadicმოხეტიალე
nominalნომინალური; სახელობითი, სახელითი
nominateდასახელება, სახელის წოდება
nominativeსახელობითი ბრუნვა
nonchalantუზრუნველი, უდარდელი, ინდიფერენტული
nondescriptგაურკვეველი
noneარაფერი, არავინ; არავითარი, სრულებით არ
nonentityარარა, არარაობა
non-interventionჩაურევლობა
non-partyუპარტიო
nonplusდაბნეულობა, შეძრწუნება
nonsenseუაზრობა, სისულელე
nookმყუდრო კუნჭული
noonშუადღე
nooseმარყუჟი, ყულფი
norარც
normნორმა, ნიმუში
normalნორმალური, ჩვეულებრივი
northჩრდილოეთი;  ჩრდილოეთისკენ; ჩრდილოეთის
Norwayნორვეგია
Norwegianნორვეგიელი; ნორვეგიის, ნორვეგიული
noseცხვირი, გრძნობა, ყნოსვა
nostrilნესტო
notარა, არა
notableგამოჩენილი, ცნობილი
notaryნოტარიუსი
noteბარათი, ჩანაწერი; ნოტა დიპლომატიური; შენიშვნა; აღნიშვნა
notebookბლოკნოტი, რვეული
notedგამოჩენილი, ცნობილი
note-paperსაფოსტო ქაღალდი
noteworthyსაყურადღებო, ღირშესანიშნავი, ყურადღების ღირსი
nothingარაფერი
noticeგანცხადება; ყურადღება; შენიშვნა
notifyშეტყობინება ცნობება
notionცნება, წარმოდგენა
notorietyცუდი სახელი
notoriousცნობილი
notwithstandingმიუხედავად
noughtნული, არაფერი
nounარსებითი სახელი
nourishკვება
nourishingმასაზრდოებელი, მკვებავი
nourishmentსაკვები, საჭმელი
novelრომანი, ნოველა; ახალი
noveltyახალი ამბავი; ახალი რამ
Novemberნოემბერი
noviceახალბედა, შეგირდი
nowახლა; აბა!
nowhereარსად, ვერსად, არსაიდან
noxiousმავნე, საზიანო, დამღუპველი
nucleusუჯრედი, ბირთვი
nudeშიშველი, ტიტველი
nudgeხელის კვრა, იდაყვის წაკვრა
nuggetთვითნაბადი ოქრო
nuisanceწყენა, უსიამოვნო ამბავი
nullძალადაკარგული, გაბათილებული
nullityგაუქმება, გაბათილება
numbდამუნჯებული, ენაჩავარდნილი, გაფიჩხებული სიცივისგან
numberნომერი; რიცხვი, რაოდენობა; ნომრის დასმა, დანომრვა
numeralრიცხვითი
numerousმრავალრიცხოვანი
nunმონაზონი
nuptialსაქორწილო
nurseძიძა; აღმზრდელი, ავადმყოფის მომვლელი; მოწყალების და; ავადმყოფის მოვლა, აღზრდა
nurselingჩვილი ბავშვი
nurseryსანერგე, ინკუბატორი; საბავშვო ოთახი
nurtureგაზრდა, გამოზრდა
nutკაკალი
nutritionკვება
nutshellნაჭუჭი კაკლის

HOME