Type a word for quick search:  


 

O

 
oakმუხა
oarნიჩაბი ნავის
oarsmanმენიჩბე
oatcakeშვრიის ლავაში
oathფიცი
oatmealშვრიის ფაფა, ქაში
oatsშვრია
obdurateჯიუტი, კერპი
obedienceმორჩილება, დაჯერება
obedientმორჩილი, დამჯერი
obesityსიმსუქნე
obeyდამორჩილება, გაგონება
obituaryნეკროლოგი
objectსაგანი, მიზანი; დამატება (გრამ).; შესიტყვება
objectionშესიტყვება, შეპასუხება
obligationვალდებულება, მოვალეობა
obligatoryსავალდებულო
obligeდავალება, იძულება, დავალდებულება
obligingთავაზიანი, ხათრიანი
obliqueდახრილი, ირიბი
obliterateწაშლა, ამოშლა
oblivionდავიწყება, მივიწყება
oblongმოგრძო
obnoxiousუსიამოვნო, საზიზღარი
obsceneუზრდელი, უწმაწური
obscureგაურკვეველი, ბუნდოვანი
obscurityწყვდიადი, ბნელი; ბუნდოვანი
observanceთვალის დევნება; დაცვა, შესრულება კანონის
observantყურადრებიანი, დაკვირვებული
observationდაკვირვება, თვალის დევნება; 
observatoryობსერვატორია
observeდაკვირვება, თვალის დევნება; შენიშვნა დაცვა (კანონის, სიჩუმის)
observerთვალის მდევნებელი, მეთვალყურე
obsessდაუფლება, დაპატრონება
obsessionაკვიატებული იდეა, აზრი
obsoleteდაძველებული, მოძველებული, ხმარებიდან გამოსული
obstacleდანრკოლება, ხელის შეშლა
obstinacyჯიუტობა, სიკერპე
obstinateჯიუტი, კერპი
obstructხელის შეშლა, დაბრკოლება
obstructionობსტრუქვია
obtainმიღება, მიღწევა
obviousაშკარა, ნათელი
occasionშემთხვევა, დამართება, მიყენება
occasionalშემთხვევითი
occidentდასავლეთი
occupantოკუპანტი, დამპყრობელი
occupationდაკავება, ოკუპაცია
occupyდაკავება; დაპყრობა
occurშემთხვევა, მოხდომა
oceanოკეანე
Octoberოქტომბერი
oddუცნაური, ახირებული
oddityუცნაურობა, ახირებულობა
odiousუშვერი, საძაგელი
odiumსიძულვილი, მძულვარება
odourსუნი; სურნელება, არომატი
ofიხმარება ნათესაობითი ბრუნვის გადმოსაცემად; -გან, დან, -ზე, შესახებ
offშორს, მანძილზე; -დან, -გან
offalნარჩენი, ნაყარი; ლეში
offenceწყენა; შეურაცხყოფა
offendწყენინება; შეურაცხყოფის მიყენება
offenderსამარტლის დამღრვევი; შეურაცმყოფელი
offensiveდამამცირებელი, საწყენი; იერიში, იერიშზე გადასვლა
offerწინადადება; წინადადების მიცემა, შეთავაზება
off-handექსპრომტად; უბოდიშოდ, უცერომონიოდ
officeსამსახური, დაწესებულება; ადგილი, თანამდებობა; მოვალეობა
officerმოხელე; ოფიცერი
officialოფიციალური; თანამდებობის პირი
officiateმოვალეობის შესრულება
offsetგანსტოება
offspringშთამომავლობა, თაობა
oftenხშირად
Ohioოჰაიო (შტატი)
oilნავთი; ზეთი; წაცხება, გაპოხვა
ointmentსაცხი; პომადა
O.K.ყველაფერი რიგზეა; კარგი, კეთილი
oldძველი, მოხუცი, ხნიერი
oliveზეთის ხილი
omenნიშანი, მომასწავებელი ნიშანი
ominousბოროტის, ავის მომასწავებელი
omissionგამოტოვება, გამორჩენა
omitგამოტოვება, გამოშვება
omnivorousყველაფრის მჭამელი, ყოვლის შთანთქმელი
on-ში, -ზე, -ით, -თ
onceერთხელ
oncomingმოახლოებული, მიახლოება
oneერთი; ვინმე; ვიღაც; ერთი, ერთიანი
oneselfიხმარება უკუქცევით ზმნებთან
onionხახვი
onlookerმაყურებელი, მოწმე
onlyმხოლოდ, ერთადერთი
onrushშეტევა, იერიში
onwardწინ
openღია; გაღება, გაშლა, გახსნა
open-heartedგულწრფელი
openingნახვრეტი, ჭუჭრუტანა; დასაწყისი, დასაბამი
operaოპერა
operateმოქმედება, მართვა; ოპერაციის გაკეთება
operationმოქმედება, ოპერაცია; პროცესი
operativeმოქმედებითი; ოპერატიული; მუშა ხელოსანი
opinionაზრი, შეხედულება
opportuneმოქმედი, ნამდვილი (დრო); თავისდროისი
opportunityმოხერხებული, ხელსაყრელი შემთხვევა
opposeწინააღმდეგობის გაწევა
oppositeოპოზიცია, წინააღმდეგობა, დაპირისპირება
oppressდაჩაგვრა, დამჩაგვრელი; დამამძიმებელი
oppressiveმჩაგვრელი
oppressorმჩაგვრელი
optionამორჩევა, გამორჩევა
optionalარასავალდებულო, ნებაყოფლობითი
opulenceსიმდიდრე, სიუხვე
orან; თუ
oralზეპირი, სიტყვიერი
orallyზეპირად
orangeფორთოხალი; ნარინჯისფერი
orbბურთი, სფერო
orchardბაღი (ხილის); ხილნარი
orchestraორკესტრი
ordealწამება, წვალება
orderბრძანება; დაკვეთა, შეკვეთა; წესრიგი; ბრძანების გაცემა; დაკვეთა
orderlyშიკრიკი
ordinalრიგითი; რიგითი რიცხვითი სახელი
ordinanceკანონი; დეკრეტი, დადგენილება
ordinaryჩვეულებრივი
oreმადანი
Oregonორეგონი (შტატი)
organismორგანიზმი
organizationორგანიზაცია
organizeმოწყობა
organizerორგანიზატორი
orientაღმოსავლეთი; გეზის ათება, გაგნება
orientalაღმოსავლეთის, აღმოსავლური, აზიური
originწყარო, წარმოშობა
originalპირველდაწყებითი, ორიგინალური
originateწარმოშობა, წარმოქმნა
ornamentმორთვა, დამშვენება, შემკობა, ორნამენტი
orphanობოლი
orphanageობლობა; ობოლთა თავშესაფარი
orthographyმართლწერა, ორთოგრაფია
oscillateრხევა, ტორტმანი; მერყეობა, ყოყმანი
osierტირიფი, ძეწნა
Osloოსლო
ostensibleმოჩვენებითი
ostentationკვეხნა, ტრაბახი
ostrichსირაქლემა
otherსხვა; მეორე
otherwiseსხვანაირად, წინააღმდეგ შემთხვევაში
otterწავი (ზოოლ.)
oughtუნდა, ვალდებულება, მოვალეობა
ourჩვენი
oursჩვენი
ourselvesჩვენ თვითონ; იხმარება უკუქცევით ზმნებთან
oustგამოგდება, წართმევა ადგილის
outგარე, გარეთ
outbreakაფეთქება; ომის დასაწყისი
outcastგაძევებული; განდევნილი
outcomeშედეგი; ბოლო; დასასრული
outcryპროტესტი, ხმამაღლა ყვირილი
outdo(outdid, outdone)გადაჭარბება, ჯობნა, დაძლევა
outdoorsღია ცის ქვეშ
outerგარე, გარეთა
outfitმოწყობილობა; ფორმის ტანსაცმელი
outgoხარჯი
outingექსკურსია, გასეირნება
outlastუფრო დიდხანს გაგრძელება
outlawკანონს გარეშე გამოცხადებული, განდევნილი
outlayხარჯი, დანახარჯი
outletგამოსასვლელი, გასავალი
outline(s)ნარკვევი; საფუძვლები
outliveგანცდა; გადატანა; გადარჩენა, გაძლება
outlookხედი; პერსპექტივა
outpostსადარაჯო, საყარაულო
outputპროდუქცია; ნაყოფიერება
outrageშეურაცხყოფა, აბუჩად აგდება
outrageousშეურაცხმყოფელი, აღმაშფოთებელი, საშინელი, სასტიკი, გააფრთებული
outrightსავსებით, სამუდამოდ; გულწრფელად
outrun (outran, outrun)გასწრება,
outsetდასაწყისი; გამგზავრება
outsideგარეთ, ეზოში; გარეგანი, გარე
outsiderგარეშე, უცხო პირი
outskirtsგარეუბანი, ტყის პირი
outspokenგულწრფელი, გულღია
outstandingგამოჩენილი; გადაუხდელი; შეუსრულებელი
outstripგასწრება
outwardგარეგნული
outweighგადაწონა
outwitჭკუაში მოტყუება; ეშმაკობაში, ხერხში ჯობნა
outwornგაცვეთილი; დატანჯული, გაწვალებული
over-ზე, ზემოთ
overallsსპეცტანსამოსი
overbearingმბრძანებლური; დიდგული, ამპარტავანი
overcoatპალტო
overcome (overcame, overcome)დაძლევა, თავის გართმევა, მ ორევნა
overcrowdedგაჭედილი; გავსებული
overdo (overdid, overdone)მეტისმეტად გულმოდგინეობა; დაღლა; გადაჭარბება
overdueდაგვიანებული, ვადაგადასული
over-estimateგადაფასება, ზედმეტად დაფასება
overflowგადმოღვრა, გადმოდენა
overfulfilგადაჭარბებით შესრულება
overheadთაცზე, ზევით, მაღლა
overhear (overheard, overhead)მიყურადება, მიყურება
overjoyedძალიან გახარებული
overloadგადატვირთვა
overlookვერ შემჩნევა, ვერ შენიშვნა
over-productionჭარბი წარმოება
overrateზედმეტად დაფასება
override (overrode, overridden)გათელვა
overrun (overran, overrun)აოხრება ქვეყნის
overseaზღვისიქითური, საზღვარგარეთული
overseerმეთვალყურე, ზედამხედველი
overshadowდაბნელება, დაჩრდილვა
overshoeბოტები
oversightწინდაუხედაობა; უყურადღებობა; შეცდომა
overtake (overtook, overtaken)დაწევა, მიწევა
overtaxდამძიმება, დატვირთვა, დაძაბვა
overthrow (overthrew, overthrown)გადაბრუნება, დაპირქვავება; ჩამოგდება, დამხობა
overtimeსაზეგანაკვეთო
overtureმოლაპარაკების დაწყება; ოფიციალური წინადადება; უვერტიურა, შესავალი
overturnგადაყირავება, ჩამოგდება, დამხობა
overhelmჩაქრობა; მორევნა, დამარცხება
oweმოვალეობა, ვალდებულება, ვალის ქონა
owingგამო, მიზეზით
owlბუ
ownსაკუთარი; მშობლიური; თავისი; ფლობა; გამოტყდომა,აღიარება
ownerმესაკუთრე, მფლობელი
ownershipსაკუთრება
oxხარი
Oxfordოქსფორდი
oxideჟანგი
oxygenჟანგბადი
oysterხამანწკა

HOME