Type a word for quick search:  


 

P

 
pace ნაბიჯი; ბიჯება, გადაბიჯება
pacific წყნარი, მშციდი, მშვიდობიანი
pacify დამშვიდება, შერიგება, დაზავება
pack ფუთა, ბარდანა, ცალი; შეფუთვა, შეკვრა
package ფუთა, ამანათი
packet პაკეტი, ფუთა
pact პაქტი, ხელშეკრულება
pad შუასადები, ბლოკნოტი
paddle ნიჩაბი, ხოფი; ნიჩბის, ხოფის მოსმა
padlock ბოქლომი, ბოქლომით დაკეტვა
page გვერდი
pail ხის ვედრო
pain ტკივილი; შეწუხება, ტანჯვა
painful მტკივნეული
painless უმკივნეულო
painstaking გულმოდგინე, ერთგული, ბეჯითი
paint სათებავი; ღებვა
painted შეღებილი, შეფერადებული
painter მხატვარი, ფერმწერი
painting ფერწერა, მხატვრობა
pair წყვილი
pal ამხანაგი
palace სასახლე
palatable გემრიელი
palate სასა
pale ფერმიხდილი, ფერმკრთალი, გაფითრებული
palliate დროებით შემსუბუქება ტკივილის
pallor ფერმკრთალობა
palm ხელის გული; პალმა
palpable შესახებადი
palpitate ცემა, ძგერა
palsy დამბლა
paltry უმნიშვნელო
pamper განიბევრება, განაზება
pamphlet ბროშურა, პამფლეტი
pan ტაფა
pancake ბლინი
pane ფანჯრის მინა
panel პანელი; შეციფრვა
pang მწვავე ტკივილი
panic პანიკა; პანიკური
pansy იასამფერა (ბოტ.)
pant სულის შეხუთვა
pantry საკუჭნაო
pants შარვალი; პერანგის ამხანაგი
paper ქაღალდი; გაზეთი; შპალერის ქაღალდი
paper-hanger გამკვრელი (შპალერისა)
paper-mill ქაღალდის ფაბრიკა
paper-weight პრესპაპიე, საშრობი
par თანასწორობა, ნომინალური ფასი
parachute პარაშუტი
parade პარადი, აღლუმი
paradise სამოღხე
paragraph თავი, აბზაცი
parallel პარალელი, შედარება; პარალელური
paralyse პარალიზება, დამბლის დაცემა
paralysis დამბლა
paramount უმაღლესი, უდიდესი
parasite პარაზიტი
parasitic პარაზიტული
parasol მზის ქოლგა
parcel ფუთა, ამანათი
parch გატრუსვა, გარუჯვა; გაშრობა
parchment პერგამენტი
pardon პატიება, ბოდიშის მოხდა
pardonable საპატიებელი, ბოდიშის მოხდა
parent მშობელი
parenthesis ჩართული სიტყვა ან წინადადება; ფრჩხილები
Paris პარიზი
parish მრევლი; ოლქი
Parisian პარიზელი
parity თანასწორობა, ტოლობა; პარიტეტი
park პარკი, ბაღი
parley მოლაპარაკება
parliament პარლამენტი
parlour სასტუმრო, სადარბაზო ოთახი
parole პატიოსანი სიტყვა,  დაპირება; პაროლი
parr ორაგული
parrot თუთიყუში
parry მოგერიება
parsimony დამზოგველობა; მომჭირნეობა, სიძუნწე
parsley ოხრახუში
parsnip ძირთეთრა კამა
part ნაწილოი, წილი; როლი; დაყოფა, დანაწილება
partake მონაწილეობის მიღება
partial ნაწილობრივი, ცალმხრივი
participant მონაწილე
participate მონაწილეობის მიღება
participle მიმღეობა (გრამ.)
particle წილადი, ნაწილაკი
particular განსაკუთრებული, თავისებური
particularly განსაკუთრებით, კერძოდ
parting განშორება; გამგზავრება
partisan მომხრე; პარტიზანი
partition დაყოფა, დანაწილება
partly ნაწილობრივ
partner თანამონაწილე, პარტნიორი
partridge კაკაბი
arty პარტია; ჯგუფი; საღამოს წვეულება
pass გასავალი; საშვი; ჩავლა, გავლა; ჩაბარება
passage გასავალი; ნაწყვეტი წიგნიდან
passenger მგზავრი
passerby გამვლელი
passing გარდამავალი, წარმავალი
passion გატაცება, ვნება
passive ვნებითი გვარი
password პაროლი, საშვი
past წარსული, გასული; ნამყო დრო (გრამ.)
paste წებო; ცომი; წებვა, დაწებება
pasteboard მუყაო, კარტონი
pastime დროს ტარება
pasture საძოვარი, საბალახე
pasty ხაჭაპური, ღვეზელი
pat ხელის დაკვრა; მოფერება
patch საკერებელი ნაჭერი
patent პატენტი; აშკარა
paternal მამისეული; მამობრივი
path საცალფეხო გზა, ბილიკი
patience მოთმინება
patient მომთმენი; პაციენტი, კლიენტი
patriot პატრიოტი
patriotic პატრიოტული, სამამულო
patriotism პატრიოტიზმი
patrol მზვერავი, მზირი
patron მფარველი, პატრონი
patronage მფარველობა, პატრონობა; შეფობა
patronize მფარველობა, პატრონობა
pattern ნიმუში, მოდელი
pauper ღარიბი
pause პაუზა; შესვენება
pave მოკირწყლვა; ქვაფენილის დაგება
pavement ქვაფენილი
paw თათი
pawn დაგირავება
pawnbroker მევახშე
pawnshop ლომბარდი
pay (paid paid) ფულის ვალის გადახდა
payable გადასახდელი
payment გადახდა
payroll ხელფასის უწყისი
pea მუხუდო, ცერცვი
peace მშვიდობა; მშვიდობიანობა
peaceful მშვიდობიანი
peacemaker შემრიგებელი, დამზავებელი
peach ატამი
peacock ფარშავანგი
peak მწვერვალი, პიკი
peal ზარების რეკვა, განგაში
pear მსხალი
pearl მარგალიტი
peasant გლეხი
peasantry გლეხობა
peat ტორფი
pebble კენჭი
peck კენკვა
peculiar განსაკუთრებული, თავისებური, უცნაური
peculiarity თავისებურება,  უცნაურობა
pedagogic(al) პედაგოგიური, პედაგოგიკური
pedagogy პედაგოგიკა
pedestrian ქვეითი
pedigree საგვარტომო ნუსხა,  გენეალოგია
pedlar მეწვრილმანე
peel თხელი, გარსი; გარჩევა, გაფრცქვნა
peep შეჭვრეტა, ჩახედვა
peep-hole საჭვრეტი
peer პერი, ლორდი; ჩაცქერება, ჩაშტერება; გამოჩენა მზის
peevish ფიცხი, ჭირვეული, ანჩხლი
peg საკიდი
pelt ტყავი
pen კალამი, საწერკალამი
penal სისხლის სამართლის
penalty სასჯელი, ჯარიმა
pencil ფანქარი
pencil-box საკალმე
pending გადაწყვეტილების მოლოდინში
pendulum ქანქარა
penetrate შეტანება, შეღწევა, გაძვრომა
pen-holder კალმისტარი
peninsula ნახევარკულძული
penitence მონანიება
penitentiary გამასწორებელი სახლი
penknife ჯიბის დანა, ჯაყვა
pen-name ლიტერატურული ფსევდონიმი
penniless უფულო, ქესატი
penny პენი (ფული0
pension პენსია
pensive ჩაფიქრებული, დაფიქრებული
peon მოჯამაგირე
people ხალხი, ერი, დასახლება
pep მხნეობა, ენერგია
pepper პილპილი
peppery პილპილიანი, მწარე
per გავლით, საშუალებით; გზით
perambulator საბავშვო ეტლი
perceive შემჩნევა, შენიშვნა; მიხვედრა, გაგება
percent პროცენტი
percentage პროცენტული შეფარდება
perceptible შესამჩნევი, საგრძნობი
perception აღება; გაგება
perch ქანდარა; დაჯდომა, ჩამოჯდობა
perchance შემთხვევით, შესაძლებელია
perfect სრული, სრულყოფილი
perfection სრულყოფა
perfectly სავსებით, სრულებით
perfidious მუხთალი, ვერაგი
perforce აუცილებლობის გამო, ძალაუნებურად
perform შესრულება, წარმოდგენა
performance შესრულება, წარმოდგენა
perfume სუნამო, სურნელება
perhaps შესაძლებელია
peril საშიშროება, საფრთხე
perilous საშიში, სახიფათო
period ხანა, პერიოდი; წერტილი
periodical პერიოდული; პერიოდული გამოცემა
perish დაღუპვა
perjury ცრუმორწმეობა;  ვერაგობა
permanent მუდმივი, პერმანენტული
permeate შეღწევა; შეჟონვა; გავრცელება
permission ნებართვა
permit ნებართვა;  საშვი; ნებართვის მიცემა
perpetual სამარადისო, შეუწყვეტელი
perpetuate უკვდავყოფა
perplex ჩიხში მომწყვდევა
persecute დევნა, შევიწროება
persist ჯიუტობა, ჟინიანობა
persistance ჯიუტობა, ჟინიანობა
person პირი, პიროვნება
personal პირადი, პიროვნული, პირთა
personally პირადად
personify განსახიერება
personnel პერსონალი, პირადი შემადგენლობა
perspective პერსპექტივა
perspiration ოფლი
perspire ოფლის დენა
persuade დაჯერება, დარწმუნება
pert უტიფარი, თავხედი
pertain კუთვნება
pertinent შესაფერი, საკადრისი
perturb აღელვება, შეკრთომა
perverse დამახინჯებული, შერყვნილი
pest ჟამი, ჭირი
pet საყვარელი, გამორჩეული
petal ფურცელი ყვავილის
petition თხოვნა, პეტიცია; შუამდგომლობის აღძვრა
petrel ქარიშხალა (ფრინველი)
petrol ბენზინი
petroleum ნავთი
petty წვრილი
phantom აჩრდილი, მოჩვენება
pharisee ფარისეველი
pharmacy აფთიაქი
phase ფაზა, პერიოდი
pheasant ხოხობი
phenomenon ფენომენი, მოვლენა
philological ფილოლოგიური
philology ფილოლოგია
philosopher ფილოსოფოსი
philosophical ფილოსოფიური
phone ტელეფონით დალაპარაკება
phonetics ფონეტიკა
photograph ფოტოგრაფია; სურათის გადაღება
phrase ფრაზა
physic მედიცინა; წამალი
physician ექიმი
physique აგებულება
piano პიანინო, როიალი
pick წერაქვი, არჩევა, ჩიჩქნა; მოწყვეტა; ხილის, ყვავილების მოწყვეტა 
pickpocket ჯიბგირი
pictorial ილუსტრირებული
picture სურათი
picturesque მხატვრული
pie ხაჭაპური
piece ნაჭერი; ცალი; პიესა, ლიტერატურული ნაწარმოები
piece-work სანარდო სამუშაო
pierce გახვრეტა, გაგმირვა
pig ღორი
pigeon მტრედი
piggery საღორე
pigtail ნაწნავი
pike ქარიყლაპია; შუბი
pile გროვა; მოგროვება, შეჩუქება
pilfer ქურდობა, პარვა
pill აბი
pillage ძარცვა, ტაცება
pillar ბიძი; სვეტი
pillow ბალიში
pillow-case ბალიშის პირი
pilot პილოტი, მფრინავი
pin ქინძისთავი; მიბნევა, მიმაგრება
pinafore წინსაფარი
pinch ჩქმეტა
pine ფიჭვი; ჭკნობა; გულის შეწუხება
pink ვარდისფერი; მიხაკი
pioneer გზის გაკაფვა
pipe მილი; ყალიონი; ჩიბუხი; სალამური, სასტვენი
pipe-line მილსადენი
pit ორმო; მაღარო; პარტერის უკანასკნელი რიგი
pitch ფისი, კუბრი
pitcher დოქი
piteous საცოდავი, საბრალო
pitiful საცოდავი, საბრალო; გულჩვილი
pitiless უმოწყალო, შეუბრალებელი
pity სიბრალულ; შეცოდებაი
placard პლაკატი, აფიშა
place ადგილი, მოედანი; მოთავსება, დადება
placid მშვიდი, აუღელვებელი
plague ჟამი, ჭირი
plain ველი; მარტივი, უბრალო, გასაგები
plaintiff მოსარჩლე
plait ნაწნავი
plan გეგმა; დაგეგმვა
plane თვითმფრინავი; სიბრტყე
plank ფიცარი
plant ქარხანა, ფაბრიკა; მცენარე; დარგვა, მოშენება მცენარის
planter პლანტატორი
plash შხაპუნი; შეშხაპუნება
plate თეფში; ფირფიტა
platform პლატფორმა, ბაქანი, პერონი
platitude უხამსობა, უშვერობა
plausible დასაჯერი, მოსალოდნელი
play პიესა; თამაში, წარმოდგენა; გართობა
player მოთამაშე; მსახიობი
playground სათამაშო მოედანი
plaything სათამაშო
playwright დრამატურგი
plead (pleaded, pled) დაცვა (სასამართლოში; ბრალდებაზე პასუხის გაცემა)
pleasant სასიამოვნო
please მოწონება; სიამოვნების მოგვრა
pleased ნასიამოვნები, მხიარული
pleasure სიამოვნება
pledge გირაო; პირობა, ვალდებულება, აღთქმა, ფიცი
plenary საერთო, პლენარული
plenipotentiary სრულუფლებიანი წარმომადგენელი, რწმუნებული
plenty სიუხვე, დოვლათი
pliable ღუნვადი, მოქნილი
plot შეთქმულება; მიწის ნაკვეთი; სიუჟეტი, შინაარსი; განზრახვა, დაპირება
plough გუთანი; ხვნა
ploughman მხვნელი, გუთნის დედა
pluck მამაცობა, გამბედაობა; მოწყვეტა, მოკრეფა
plug საცობი; შტეფსელი
plum ქლიავი
plumber წყალსადენის ოსტატი
plump მსუქანი, სქელი; კატეგორიული, გადამწყვეტი
plunder ძარცვა, გლეჯვა
plunge ჩაძირვა,ჩაყვინთვა
plural მრავლობითი რიცხვი
plus მიმატება
p.m.=post meridiem შუადღის შემდეგ
pneumonia ფილტვების ანთება
pocket ჯიბე; მითვისება
poem ლექსი; პოემა
poet პოეტი
poetess პოეტი ქალი
poetry ლექსი, პოეზია
poignant ბასრი, მახვილი
point წერტილი, პუნქტი; სიმახვილე, სიმკვეთრე; ჩვენება, აღნიშვნა
pointed ბასრი, მახვილი
poise წონასწორობა
poison საწამლავი, სხამი; მოწამვლა
poke ბიძგვა
Poland პოლონეთი
polar პოლარული
Pole პოლონელი
pole პოლუსი; ბოძი, სარი, პალო
police პოლიცია
policy პოლიტიკა; სადაზღვევო პოლისი
Polish პოლონური; პოლონური ენა
polish კრიალი, პრიალი; გაკრიალება, გაპრიალება
polite ზრდილი, თავაზიანი
politeness ზრდილობა, თავაზიანობა
political პოლიტიკური
politician პოლიტიკოსი
politics პოლიტიკა
polling place საარჩევნო უბანი
pomegranate ბროწეული
pond ტბორი, გუბურა
ponder მოფიქრება, მოსაზრება
pool გუბე, წუმბე
poor ღარიბი; საწყალი, უბედური; ცუდი
poppy ყაყაჩო
populace მოსახლეობა
popular ხალხური; სახალხო; პოპულარული
populate დასახლება, ჩასახლება
population მოსახლეობა
populous მჭიდროდ დასახლებული, ხალხმრავალი
porcelain ფაიფური
porch ტალანი, პორტიკი, აივანი
pork ღორის ხორცი
porridge შვრიის ფაფა
port ნავსადგური
porter მეკარე; მებარგული
portfolio პორტფელი
portion ნაწილი, ხვედრი; დანაწილება
portrait პორტრეტი, სურათი
Portugal პორტუგალია
Portuguese პორტუგალიის; პორტუგალიელი
pose დაყენება, საკითხის დასმა
position მდგომარეობა, პოზიცია
positive დადებითი, გარკვეული; სარწმუნო, უეჭველი; დადებითი ხარისხი
possess ფლობა-ქონა
possession საკუთრება, სამფლობელო
possessive case ნატესაობითი ბრუნვა
possessor მესაკუთრე, მფლობელი
possible შესაძლებელი
post ფოსტა; ბოძი; სადარაჯო; ფოსტით გაგზავნა
postage საპოსტო ხარჯები
postal საფოსტო
post-card საფოსტო ღია ბარათები
poster პლაკატი, აფიშა
posterity შთამომავლობა
posthumous სიკვდილისშემდგომი
postman ფოსტალიონი
post-office საფოსტო განყოფილება
postpone გადადება
posture პოზა, მდგომარეობა
pot ქოთანი, ქვაბი
potato კარტოფილი
potent ძლიერი, შემძლებელი
poultry შინაური ფრინველი
pounce ნახტომი; შევარდნა, დაცემა
pound გირვანქვა; ნაყვა, ხვნა
pour სხმა, ღვრა, დასხმა
poverty სიღარიბე
powder ფხვნილი; თოფის წამალი; პუდრი; დაპუდვრა; მარილის მოყრა
power ძალა, ძალაუფლება; ენერგია, სახელმწიფო
practical პრაქტიკული, ფაქტიური
practice პრაქტიკა, ვარჯიშობა
practise ვარჯიშობა
praise ქება, შექება
pray თხოვნა, ვედრება, ლოცვა
preach ქადეგება
precarious შემთხვევითი, არასაიმედო
precaution სიფრთხილე
precede წინსვლა, წინამავლობა
precedence პირველობა
precedent წინამავალი, ზემოხსენებული; პრეცენდენტი
preceding წინა, წინამავალი
precept წესი; დარიგება
precious ძვირფასი
precipice უფსკრული
precise ზუსტი, პუნქტუალური
preclude არიდება, აცილება
precursor წინამორბედი
predecessor წინამორბედი
predicate შემასმენელი
predict წინასწარმეტყველება
predominate ბატონობა, მფარველობა
preface წინასიტყვაობა
prefer უპირატესობის მიცემა
preference უპირატესობა
preferential შეღავათიანი
prefix პრეფიქსი, თავსართი
pregnant ფეხმძიმე
prejudice ცრურწმენა, ცუდი აზრი
preliminary წინასწარი
premature უდროო, ნაადრევი
premise წინაპირობა
preoccupy ყურადღების მიპყრობა
preparation მზადება
preparatory მოსამზადებელი, წინასწარი
prepare მზადება, მომზადება
preponderance უპირატესობა
preposition წინდებული
prescribe წერილობითი ბრძანების გაცემა; წამლის გამოწერა
presence დასწრება
present დამსწრე; აწმყო დრო; საჩუქარი
presently ახლავე; მალე
preserve მურაბა; შენახვა
preside თავმჯდომარეობა
president პრეზიდენტი, თავმჯდომარე
presidium პრეზიდიუმი
press პრესი; წნეხი; გაწურვა, დაწოლა
pressing გადაუდებელი, სასწრაფო
pressure წნევა, შევიწროება, ტანჯვა
presume ვარაუდი, ჰგონია
presumption ვარაუდი; თავდაჯერებულობა
pretence პრეტენზია; მოთხოვნილება; საბაბი; თვალმაქცობა
pretend თავის მოჩვენება, თავის მოკატუნება
pretext მიზეზი, საბაბი
pretty ლამაზი, კარგი; საკმაოდ, სავსებით
prevail ჯობნა, დაძლევა
prevalent გაბატონებული, გავრცელებული
prevent ხელის შეშლა; აცილება
previous წინა
prey ნადავლი; მსხვერპლი; ძარცვა; წვალება
price ფასი, ღირებულება
prick ჩხვლეტა
pride სიამაყე
priest მღვდელი
primary პირველდაწყებითი;პირმთავარიველხარისხოვანი
prime მთავარი, ძირითადი; აყვავებაPrime Minister პრემიერ მინისტრი
primer ანბანი (წიგნი)
primrose ფურისულა (ბოტ.)
principal მთავარი, ძირითადი; სკოლის დირექტორი
principle პრინციპი; საფუძველი
print შრიფტი; ბეჭდვა
printer ასოთამწყობი, მბეჭდავი
prison საპატიმრო, სატუსაღე
prisoner ტუსაღი, ტყვე
private კერძო; პირადი; უბრალო ჯარისკაცი, მორიგე
privation გაჭრვება
privilege უპირატესობა, პრივილეგია
privy საიდუმლო
prize ჯილდო, პრემია; დაფასება
probable მოსალოდნელი
probably ალბათ
probation გამოცდა
proceed განგრძობა, გაგრძელება; დაწყება
proceedings შრომები, ოქმი
proceeds შემოსავალი
process პროცესი
procession პროცესია
proclaim გამოცხადება
procure შოვნა
produce პროდუქცია, ნაწარმი; წარმოება, გამოშავება
product პროდუქტი, ნაწარმი, ნაყოფი
production წარმოება
productivity ნაყოფიერება
profess აღიარება
professedly აშკარად, ცხადად
profession პროფესია
professional პროფესიული
profit სარგებლობა, სარფი, მოგება; მოგების მიღება
profitable სასარგებლო, საფრიანი
profiteer სპეკულანტი
profound ღრმა, ბრძული, შორსმჭვრეტელი
profuse უხვი
programme პროგრამა
progress პროგრესი, წინსვლა, წარმატება
prohibit აკრძალვა, დაშლა
project პროექტი; განზრახვა; პროექტის, გეგმის შედგენა
prolong გაგრძელება, გახანგრძლივება
prominent გამოჩენილი, ცნობილი
promise დაპირება
promote დაწინაურება, წინ წაწევა (სამსახურში)
promotion დაწინაურება
prompt სწრაფი, ჩქარი; ჩაჩურჩულება, კარნახი
prompter მოკარნახე
promulgate გამოქვეყნება, საჯაროდ გამოცხადება
pronoun ნაცვალსახელი
pronounce გამოთქმა
pronunciation გამოთქმა
proof საბუთი; კორექტურა; შეუღწევადი
prop საყრდენი; საყრდენის შედგმა
propaganda პროპაგანდა
propagandist პროპაგანდისტი
propagate გამრავლება; გავრცელება
proper საკუთარი; წესიერ; სათანადო, ჯეროვანი
properly როგორც საჭიროა
property საკუთრება; თვისება
prophecy წინასწარმეტყველება
prophesy წინასწარმეტყველება
proportion პროპორცია, ტოლფარდობა
proposal წინადადება
propose წინადადების მიცემა
proprietor მესაკუთრე, პატრონი
propriety შესაფერისი, მართებულობა
proscribe კანონს გარეშე გამოცხადება; აკრძალვა
prose პროზა
prosecute შევიწროება; გაგრძელება საქმიანობის
prosecutor ბრალმდებელი Public prosecutor სახალხო ბრალმდებელი
prospect ხედი; პერსპექტივა
prosper აყვავება; წარმატების ქონა
prosperity აყვავება; კეთილდღეობა
protect დაცვა; მფარველობა
protection დაცვა; მფარველობა
protector დამცველი; მფარველი
protest პროტესტის განცხადება
protrude გამოშვერა
proud ამაყი
proudly ამაყად
prove მტკიცება; დამტკიცება
proverb ანდაზა
provide მომარაგება; ზომების გაკეთება; გათვალისწინება
provided იმ პირობით რომ
province პროვინცია, ოლქი; მოქმედების სფერო
provincial პროვინციალური
provision მარაგი; უზრუნველყოფა
provisional დროებითი
provocation პროვოკაცია; გამოწვევა
provocative გამომწვევი
provoke გამოწვევა
prowl მიპარვა
proximate უახლესი, უშუალო, მომდევნო
proximity სიახლოვე, ახლობლობა
prudent ფრთხილი, მირიდებული, წინდახედული
prune შავქლიავი
pry შეჭვრეტა, მითვალთვალება
psychology ფსიქოლოგია
public სახალხო, საზოგადოებრივი; ხალხი, საზოგადოება
publication გამოცემა; გამოქვეყნება
publicity საჯაროობა, რეკლამა
publish გამოცემა, გამოქვეყნება
pull გათრევა, მოწევა; ამოღება ბილის
pulsate ცემა, ფეთქვა (მაჯისა, გულისა)
pulse პულსი, მაჯისცემა
pulverize გამტვერება, ფხვნილად ქცევა
pump ტუმბო; ტუმბოთი ამოქაჩვა, ამოტუმბვა
pumpkin გოგრა, კვახი
punch მუშტი-კრივის გამართვა; შტამპვა
punctual ზუსტი, პუნქტუალური
punctuate სასვენი ნიშნების დასმა
puncture ნაჩხვლეტი; გაჩხვლეტა, გახვრეტა
punish დასჯა
punishment სასჯელი
pupil მოსწავლე, მოწაფე
puppet ტიკინა, თოჯინა
puppy ლეკვი
purchase ყიდვა, შესყიდვა
pure სუფთა
purge გაწმენდა, გასუფთავება
purity სისუფთავე
purple მეწამული ფერი
purpose მიზანი; განზრახვა
purse საფულე
pursuance შესრულება; დევნა
pursue დევნა; დადევნება
pursuit დევნა; დადევნება; გამოდგომა
push ბიძგება, ხელის კვრა
put დადება, დაწყობა; დადგმა
putty საგოზავი მინის
puzzle შეფიქრიანება, შეშფოთება
pygmy ქონდრის კაცი, ჯუჯა

HOME