Type a word for quick search:  


 

R

 
rabbitშინაური კურდღელი
rabbleბრბო
raceრასა, მოდგმა; დოღი; შეჯიბრი
racial რასიული
rackსაკიდარი
racketხმაურობა; გამოძალვა
racketeerგამომძალველი, ბანდიტი
racoonენოტი
racyპიკანტური, სპეციფიკური, დამახასიატებელი
radianceბრწყინვალე, ციალი
radiantმბრწყინვალი, მოციალე, მოკაშკაშე
radiateბრწყინვა, კაშკაში, ციალი
radicalძირითადი; რადიკალური
radioრადიო
radiomanრადისტი
radishბოლოკი
radiumრადიუმი
raftტივი; ბორანი
ragჩვარი
rageბრაზი, გულისმოსვლა; გააფრთება, გაშმაგება
raggedდაფლეთილი, კონკებში გახვეული
raidთავდასხმა, დაცემა
railრელსი; მოაჯირი; ლანძღვა, გინება; რკინიგზით მგავრობა
railroadრკინიგზა
railwayრკინიგზის სადგური
rainწვიმა
rainbowცისარტყელა
rainyწვიმიანი
raiseადგომა, გამოღვიძება; შექმნა არმიის, ფლოტის
raisinქიშმიში
rakeფოცხი
rallyშეკრება
ramვერძი, ყოჩი
rambleხეტიალი, ყიალი
ramificationგანშტოება, განტოტება
rampantდაუჭერელი, შეუკავებელი
rampartსანგარი
ramshackleძველი, დაძველებული
rancourღვარძლი, ავგულობა
randomალალბედზე
rangeზღვარი; რიგი
rankხარისხი, წოდება; რიგი, მწკრივი
ransackძარცვა; გაცღ
ransomგამოსყიდვა; დახსნა
rapaciousხარბი, გაუმაძღარი
rapeგაუპატიურება; მოტაცება
rapidსწრაფი, ჩქარი
raptაღტაცებული, მოხიბლული
raptureაღტაცება
rareიშვიათი
rarityიშვიათობა
rascalარამზადა
rashგანუსჯელი, მოუფიქრებელი
raspსაფხეკელა; ქლიბი; ფხეკა
raspberryჟოლო
ratვირთხა
rateტემპი; ფასი; ნორმა; შეფასება; ლანძღვა
ratherცოტათი, ოდნავ
ratifyდამტკიცება, დადასტურება
ratioპროპორცია, ტოლფარდობა
rationულუფა
rationalგონიერი, რაციონალური
rationalizeრაციონალიზება
rattleგრგვინვა, ჭექა
rattlesnakeჩხრიალა გველი
raucousხრინწიანი
raveბოდვა; გაბრაზება
ravelდახლართვა, აწეწა
ravenყორანი
ravenousგაუმაძღარი, მსუნაგი
ravineხეობა, ხევი
ravishმოხიბლვა, მოჯადოება
rawნედლი, დაუმუშავებელი
rayსხივი
rayonხელოვნური აბრეშუმის ვისკოზი
raseაღგვა; წაშლა
rasorსამართებელი
reachმიღწევა, მისვლა; გაშლა, გავრცობა
reactგამოხმაურება
reactionრეაქვია
reactionaryრეაქციული, რეაქციონერი
read (read, read)კითხვა
readerმკითხველი, ქრესტომათია
readilyხალისით, ხალისიანად
readinessმზად ყოფნა
readingკითხვა
readyმომზადებული, მზადმყოფი
realნამდვილი, ფაქტიური; უძრავი ქონება
realityსინამდვილე
realizeგანხორციელება; თაცისთვის წარმოება
reallyმართლაც
realmსამეფო
reapმკა, მომკა
reaperმომკელი
rearზურგი; უკანა მხარე
rearangeგადაჯგუფება; გადაკეთება
reasonმიზეზი, საფუძველი; გონება; მსჯელობა
reasonableკეთილგონიერი, კეთილგონივრული
reassureდამშვიდება, დაწყნარება
rebateფასდაკლება
rebelაჯანყებული; აჯანყება
rebellionაჯანყება
reboundგახტომა, უკანდახევა
rebuffშეტევის მოგერიება, მარჯვედ დახვედრა
rebukeსაყვედური
recalcitrantდაუმორჩილებელი, ურჩი
recallუკან გაწვევა, მოგონება, გახსენება
recapitulateდასკვნა, ძირითადი პუნქტების ჩამოთვლა; გამეორება
recedeუკან დახევა
receiptქვითარი, ხელწერილი
receiveმიღება
receiverტელეფონის ღილაკი, რადიო-მიმღები
recentახალი
recentlyახლახან, ამასწინათ
receptionმიღება
receptiveამთვისებელი
recessშესვენება, დასვენება; ფარული ადგილი
recipientმიმღები
reciprocalურთიერთ, საურთიერთო
reciprocateგაცვლა, გადაცვლა
reciprocityურთოერთობა
reciteზეპირად თქმა; დეკლამირება; ჩამოთვლა
recklessგანუსჯელი, უგუნური
reckonთვლა, დათვლა; მიჩნევა, ჩათვლა
reckoningანგარიში
reclaimაღდგენა, გასწორება
reclineწამოწოლა, ნახევრად წოლა
recluseგანდეგილი
recognitionცნობა
recognizeცნობა, აღიარება
recoilუკუგორება
recollectმოგონება
recollectionმოგონება
recommendრჩევა, რეკომენდაციის მიცემა
recompenseდაჯილდოვება, დასაჩუქრება
reconcileშერიგება
reconnaissanceდაზვერვა
reconnoitreდაზვერვის წარმოება
reconstructionრეკონსტრუქცია
recordაღრიცხვა; რეკორდი; ჩაწერა; რეგისტრირება
recountმოყოლა
recoupანაზღაურება
recourseდასახმარებლად მიმართვა
recoverმორჩენა, გამოჯანმრთელება
recoveryმორჩენა, გამოჯანმრთელება, აღდგენა
recreationგართობა; დასვენება სკოლაში
recruitმოგროვება, შეგროვება; ახალწვეული
rectifyგასწორება, გასუფთავება
rectitudeპატიოსნება, პირდაპირობა
recumbentმწოლიარე
recuperateჯანმრთელობის აღდგენა
recurგანმეორება
redწითელი
reddenგაწითლება
redeemგადარჩენა; გამოსყიდვა
redoubtableმრისხანე, სასტიკი
redressანაზღაურება
reduceდაკლება, შემცირება
reductionფასდაკლება
reedჩალა, ლელი
reelკოჭი; დახვევა კოჭზე
referდამოწმება, მითითება; გადაცემა
referenceცნობა; რეკომენდაცია; მოხსენიება
refineგაწმენდა, გასუფთავება
refinementდახვეწილობა, სიკოხტავე
reflectარეკვლა; მოფიქრება, განსჯა
reflectionარეკვლა, ანარეკლი
reformრეფორმა; გასწორება; შეცვლა, შესწორება
reformerრეფორმატორი
refrainთავის  შეკავება, გამაგრება; მისამღერი
refreshგაგრილება, გამაგრება
refreshmentsსაუზმე
refrigeratorმაცივარი
refugeთავშესაფარი
refugeeლტოლვილი
refundუნაზღაურება
refuseუარის თქმა
refuteუარყოფა, უკუგდება
regainკვლავ შეძენა
regardპატივისცემა; მოპყრობა, ანგარიშის გაწევა
regenerationრეგენერაცია, აღდგენა
regimentპოლკი, ლეგიონი
regionოლქი, რაიონი, ფენა
registerჟურნალი, მთვლელი; რეგისტრაციაში გატარება
regretსინანული, სიბრალული; შებრალება, გულის ტკენა
regularწესიერი; რეგულარული, ნამდვილი
regularlyწესიერად, რეგულარულად
regulateმოწესრიგება, რეგულირება
regulationწესი; მოწესრიგება
rehersalრეპატიცია
reignმეფობა, ბატონობა
reimburseანაზღაურება
reinავირი, მართვა
reinforceგაძლიერება, გამაგრება
reinstateაღდგენა
reiterateგამეორება
rejectუარყოფა; უკუგდება
rejoiceგახარება, გამხიარულება
rejoinსიტყვის შებრუნება, შესიტყვება
rejoinderშესიტყვება, პასუხი
rejuvenateგაახალგაზრდავება
relapseრეციდივი; შებრუნება, გამეორება
relateმოყოლა; ურთიერთობის ქონა
relationურთიერთობა, ნათესავი
relativeნათესავი; მიმართებითი, შედარებითი
relaxშესუსტება; შემსუბუქება
relaxationგართობა, დასვენება
releaseგანთავისუფლება
relentშებრალება
relentlessშეუბრალებელი, უმოწყალო
relevantშესაფერისი, მართებული
reliableსაიმედო, მტკიცე
relianceნდობა, რწმენა
reliefდახმარება, შემსუბუქება; რელიეფი; ცვლა
relieveშეცვლა, შენაცვლება
religionრელიგია
relinquishმიტოვება, დატოვება
relishგემო, სიამოვნება ჭამის
reluctanceუხალისობა; ალმაცერად მზერა; სიძულვილი, ზიზღი
relyდაყრდნობა, დანდობა; იმედის ქონა
remainნეშტი; ნაშთები, დარჩენა
remainderნაშთი, ნარჩენი
remarkშენიშვნა, შემჩნევა
remarkableშესანიშნავი, საოცარი
remedyწამალი, საშუალება
rememberმოგონება, გახსენება, შეხსენება, ხსოვნა
remembranceმოგონება, გახსენება, ხსოვნა
remindგახსენება, შეხსენება
reminiscenceმოგონება
remissუთაური, დაუდევარი
remissionპატიება
remitდაკლება; გადაგზავნა ფულის; ვალის პატიება
remittanceფულადი ამანათი
remnantნარჩენი, ნაშთი
remonstranceპროტესტი, დარწმუნება
remonstrateგაპროტესტება; დაჯერება, დარწმუნება
remoseსინდისის ქენჯნა
remorselessშეუბრალებელი, ულმობელი
remoteშორეული, დაშორებული; განმარტოებული
removeგადადგმა, გადანაცვლება; გადასვლა; მოცილება, მოშორება
remunerateდასაჩუქრება, დაჯილდოება
rend (rent, rent)გახევა, გაგლეჯა
renderსამაგიეროს მიზღვა, გადახდა
renegadeრენეგატი, განდგომილი
renewგანახლება
renounceუარის თქმა
renovateგანახლება
renownedცნობილი
rentბინის ქირა; რენტა; იჯარით ან გაცემა ან აღება
renunciationუარი, უარის თქმა
reorganizeრეორგანიზაციის მოხდენა
repairრემონტი; შეკეთება
reparationანაზღაურება, რეპარაცია
repatriateსამშობლოში დაბრუნება
repayვალის, სამაგიეროს გადახდა
repealგაუქმება
repeatგანმეორება
repeatedlyგანმეორებით
repelხელის კვრა, ჩამოშორება
repentმონანიება
repentanceმონანიება
repetitionგანმეორება
replaceშეცვლა, ადგილის შეცვლა
replenishხელახლა ავსება
repleteგავსებული, გაჯერებული
repletionგაძღომა
replyპასუხი; პასუხის გაცემა
reportმოხსენება, პატაკი, ანგარიში; მოხსენების გაკეთება
reporterმომხსენებელი, რეპორტიორი
reposeდასვენება, განსვენება
repositoryსაცავი
reprehendგაკიცხვა, დაძრახვა
representწარმოდგენა; გამოსახვა, ასახვა
representativeწარმომადგენელი; წარმომადგენლობითი
repressჩახშობა
reprimandსაყვედური, საყვედურის გამოცხადება
reproachსაყვედური, დაყვედრება
reproduceკვლავწარმოება, მეხსიერებაში აღდგენა
reproveსაყვედურის გამოცხადება
reptileქვეწარმავალი; მლიქვნელი
republicრესპუბლიკა
republicanრესპუბლიკური; რესპუბლიკელი
repudiateგადადგომა; უარყოფა, უარის თქმა
repugnantსაზიზღარი, საძაგელი
repulseმტრის უკუგდება
reppulsionზიზღი
reputableსაპატიო, პატივცემული
reputeრეპუტაცია, სახელი
requestღხოვნა
requireმოთხოვნა; საჭიროება (ესაჭიროება)
requisiteსაჭირო, აუცილებელი
rescueგადარჩენა, შველა
researchსამეცნიერო კვლევა, ძიება, ძებნა
resembleდამსგავსება
resentწყენა, გულს დაკლება; აღელვება
reservationდათქმა, გამოპირობება ხელშეკრულების
reserveმარაგი; თაცდაჭერილობა; შენახვა; გადადება
reservedთავდაჭერილი
resideცხოვრება
residenceსაცხოვრებელი ადგილი
residueნარჩენი, ნაშთი
resighსამსახურიდან გადადგომა
resinფისი
resistწინააღმდეგობის გაწევა
resoluteგადაჭრილი, გადამწყვეტი
resolutionგადაწყვეტილება, რეზოლუცია
resolveგადაწყვეტილების გამოტანა
resortკურორტი; მიმართვა
resoundბგერა, ჟღერა
resourceრესურსი, საშუალება natural resources ბუნებრივი სიმდიდრეები
respectპატივისცემა, ურთიერთობა
respectableპატივცემული, საპატიო
respectingშესახებ
respectiveშესაფერი, შესაბამი
respireსუნთქვა
respiteგადავადება, ვადის გაგრძელება; შესვენება; სულის მოთქმა
resplendentბრწყინვალე
respondპასუხის გაცემა; გამოხმაურება
responseპასუხი
responsibilityპასუხისმგებლობა
responsibleპასუხისმგებელი
responsiveგულშემატკივარი
restდასვენება; საყრდენი
restfulდამამშვიდებელი, მშვიდობიანი
restitutionაღდგენა; ანაზღაურება
restiveმოუსვენარი, დაუდეგარი
restorationაღდგენა, რესტავრაცია
restoreაღდგენა
restrainშეკავება, შეჩერება
restraintთავდაჭერილობა
restrictშეზღუდვა
resultშედეგი, წარმოშობა
resumeგანახლება
resurrectგაცოცხლება, მკვდრეთით აღდგომა
retailსაცალო ვაჭრობა
retainდაკავება, შეკავება, დახსომება
retaliateსამაგიეროს გადახდა, მიზღვა
retentionდაკავება
reticentთავდაჭერილი
retireუკან დახევა; სამსახურიდან გადადგომა
retortმოსწრებული პასუხი, სიტყვის შებრუნება
retraceკვალდაკვალ მიყოლა
retractუკან წაღება; შეწოვა, შესრუტვა
retreatუკან დახევა
retrieveაღდგენა; დაბრუნება
returnდაბრუნება; მოგება; ოფიციალური ანგარიში; პასუხის გაცემა
revealაღმოჩენა
revelლხინი, ქეიფი
revelationაღმოჩენა, გამოჩენა
revengeშურისძიება
revengerშურისმაძიებელი
revenueშემოსავალი
reverenceპატივისცემა
reverentპატივცემული
reverseშებრუნებული
revertწინანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება
reviewმიმოხილვა, რეცენზია, პერიოდული ჟურნალი; გადათვალიერება
reviseგასწორება, შესწორება
revisionგადასინჯვა; გადათვალიერება
revivalაღორძინება; გამოცოცხლება
reviveაღორძინება; გამოცოცხლება
revokeგაუქმება
revoltაჯანყება; აღშფოთება
revoltingაღმაშფოთებელი
revolutionრევოლუცია
revolveბრუნვა, ტრიალი
rewardჯილდო; დაჯილდოება, დასაჩუქრება
Rhineრაინი (მდინარე)
ribნეკნი, გვერდის ძვალი
ribbonლენტი, ზოლი
riceბრინჯი
richმდიდარი
richnessსიმდიდრე
rickზვინი
ricketsრახიტი
ricketyრახიტიანი, მერყევი, სუსტი
ridმოშორება, მოცილება
riddleგამოცანა; ცხავი
ride (rode, ridden)სვლა, სიარული, მგზავრობა (არაქვეითად)
riderცხენოსანი, მხედარი
ridgeქედი (მთის)
ridiculeდაცინვა, სასაცილოდ, მასხრად აგდება
ridiculousსასაცილო
rifleშაშხანა
riflemanმსროლელი
rightმარჯვენა, სწორი; უფლება; სწორად, სამართლიანად
righteousმართალი, სამართლიანი
rigidმკაცრი, სასტიკი
rigourსისასტიკე, სიმკაცრე
rimრკალურა, რკალი
rindქერქი
ring (rang, rung)ბეჭედი, წრე; ბრბო; რეკვა, ჟღარუნი
ring-leaderდამწყები, ამტეხი
rinseგამოვლება, გამორეცხვა
riotაჯანყება, ჯანყი, უწესრიგობა
riotousგადარეული, შმაგი
ripგაჭრა, გახეთქვა, დახევა
ripeმწიფე
ripenმწიფობა, მოწევა
eippleციმციმი, ჭავლი; რაკრაკი, ჩუხჩუხი
rise (rose, risen)ასვლა; მზის ამოსვლა; ადგომა, აჯანყება
risingადგომა, აჯანყება
riskრისკი, რისკის გაწევა
riskyსარისკო, საფრთხილო, საეჭვო, საშიშარი
riteწესი, ჩვეულება, ცერემონია
rivalმეტოქე, კონკურენტი
rivalryმეტოქეობა
riverმდინარე
roadგზა
roadsterორადგილიანი ღია ავტომობილი
roamხეტიალი, წანწალი
roarღრიალი
roastწვა, შეწვა; შემწვარი
robძარცვა
robberმძარცველი, ყაჩაღი
robberyძარცვა, წართმევა
robeმანტია, მოსასხამი; კაბა
robustმაგარი, ღონიერი; ჯანმრთელი
rockკლდე; ქანაობა
rocketშუშხუნა
rodჩხირი, წკეპლა, ანკესი
rogueგაიძვერა, მატყუარა, თაღლითი
roleროლი
rollსია; ბრუნვა, ტრიალი, გორვა
rollerლილვი, გორგოლაჭი
rollickმხიარულება, ლხენა
Romanრომაელი; რომაული
romanceრომანი; რომანტიკა; რომანსი
Romeრომი
roofსახურავი
rookჭილყვავი
roomოთახი; ადგილი
roomyთავისუფალი, ფართო
rootფესვი, ძირი
rootedფესვგადგმული
ropeთოკი
roseვარდი
rosinფისი
rosyვარდისფერი
rotლპობა, გაფუჭება
rotationბრუნვა, ტრიალი
rottenდამპალი, გაფუჭებული
roughუხეში, ტლანქი; ქარიშხლიანი rough copy შავად ნაწერი
Roumaniaრუმინეთი
Roumanianრუმინეთის, რუმინული, რუმინელი
roundმრგვალი; ირგვლივ; გარშემო; დამრგვალება
rouseგაღვიძება; აღფრთოვანება
routგანადგურება, შემუსვრა
routeგზა, მარშრუტი
rowრიგი, ჩხუბი; ნიჩბის მოსმა
rowdyხმაურიანი, მყვირალა; ხულიგანი
rowingნიჩბის მოსმა
royalმეფის; მეფური
royaltyჰონორარი, გასამრჯელო
rubწმენდა, ხეხვა, წაშლა
rubberსაშლელი, რეზინი
rubbishხარახურა
rubyლალი
rudderსაჭე
rudeუხაში, ტლანქი
rudelyუხეშად
rudimentaryელემენტარული
rueმონანიება
ruefulნაღვლიანი, სევდიანი
ruffianჩხუბისთავი, შარიანი; ავაზაკი
ruffleბურძგვნა, ჩეჩა
rugპლედი, ხალიჩა
ruggedუსწორმასწორო; მკაცრი
ruinდაღუპვა; ნანგრევი; დანგრევა
ruinousდამღუპველი, გამანადგურებელი
ruleწესი; მმართველობა; მართვა
rulerსახაზავი; მმართველი
rulingსამმართველო; დადგენილება
rumრომი (სასმელი)
rumourხმა, ამბავი; გახმაურება
run (ran, run)რბენა, სირბილი
ruptureკავშირის გაწყვეტა
ruralსოფლის
ruseეშმაკობა
rushთავქუდმოგლეჯილი გაქცევა, მოკურცხვლა; აჩქარება; შეტევა, იერიში, მოზღვავება, მოწოლა; სწრაფი მოძრაობა
Russiaრუსეთი
Russianრუსი; რუსული ენა, რუსეთის, რუსული
rustჟანგი, ჟანგვა
rusticუბრალო, სოფლური
rustleშრიალი
ruthlessშეუბრალებელი, ულმობელი
ryeჭვავი

HOME