Type a word for quick search:  


 

W

 
wad ბამბის ნაფლეთი
wadding ბამბა, დასატენი თოფის
wade ფონით გასვლა
wag ფარფატი (ფრთების; ხუმარა; აქნევა; გაქნევა
wage ხელფასი
wage-cut ხელფასის დაკლება
wager სანაძლეო; განაკვეთი; სანაძლეოს დადება
wagtail მაბზაკუნა, ბოლოქანქარა
waif უსახლკარო ადამიანი, უპატრონო ბავშვი
wail ტირილი; დატირება
waist წელი; დავიწროება
waistcoat ჟილეტი
wait ცდა; ლოდინი
waiter ოფიციანტი
waiting-room მისაღები ოთახი
waitress ოფიციანტი ქალი
wake (woke, woken) გაღვიძება; გამოფხიზლება
wakeful ფხიზელი; უძილო
waken გამოღვიზება; გამოფხიზლება
Wales უელსი
walk სიარული; ფეხით სეირნობა; მიხრა-მოხრა; ბილიკი
wall კედელი Wall street უოლ-სტრიტი- ამერიკის ფინანსური ცხოვრების ცენტრი
wallet ტყავის ჩანთა; საფულე; ქისა
wall-eye ლიბრი
wall-flower იაყვითელა
wallow გდება; გორვა, ფართხალი
wall-paper შპალერი, კედლის ქაღალდი; კედლის გაზეთი
walnut კაკალი; კაკლის ხე
walrus ლომვეშაპი
wan ფერმიხდილი, ფერმკრთალი
wand კვერთხი; ჯოხი, ჩხირი
wander ხეტიალი, წანწალი
wane კლება (მთვარისა)
want სურვილი; გაჭირვება; ნდომა; გაჭირვებაში ყოფნა
wanton უზნეო, გარყვნილი,უმიზნო; დაუჭირვებელი
war ომი, patriotic warსამამულო ომი
ward მეურვეობაში მყოფი; პალატა საავადმყოფოში; საკანი სატუსაღოში; ქალაქის რაიონი
warden ციხის უფროსი; მნათე
warder სატუსაღოს დარაჯი
wardrobe გარდერობი
ware ნაკეთები, ნახელავი
warehouse საქონლის საწყობი
warfare ომი; ომის წარმოების ხერხები
warlike მეომარი, მებრძოლი
warm თბილი, გულითადი; საშიში, მძიმე მდგომარეობა
warmth სითბო
warn გაფრთხილება
warning გაფრთხილება, air-raid warning საჰაერო განგაში
warp გამრუდება
war-plane სამხედრო თვითმფრინავი
warrant უფლებამოსილება; ორდერი დასაპატიმრებელი; უზრუნველყოფა; უფლებით აღჭურვა
warrior მებრძოლი, მეომარი
Warsaw ვარშავა
war-ship სამხედრო გემი
wart მეჭეჭი
wary ფრთხილი
wash ბანა, დაბანა; გარეცხვა
washerwoman მრეცხავი ქალი
Washington ვაშინგტონი
wash-stand პირსაბანი
wasp კრაზანა, ბზიკი
waste ფლანგვა; აოხრება; წარმოების ნაეჩენი; დასუსტება; დაუძლურება
wasteful მფლანგველი
watch საათი ჯიბის; დაცვა, თვალყურის დევნება
watch-chain საათის ძეწკვი
watchful ფხიზელი
watch-maker მესააღე
watchman დარაჯი
watchword პაროლი, ლოზუნგი
water წყალი; მორწყვა
water-can საეწყული
water-colour აკვარელი
waterfall ჩანჩქერი
water-melon საზამთრო
waterproof წყალგაუმტარი
watershed წყალგამყოფი
watertight წყალუჟონავი
water-tower წყალსატუმბი
water-way სანაოსნი არხი
water-works წყალსადენის სადგური
watery წყალწყალა, გაწყალებული
wave ტალღა; ქანაობა, რხევა, ფრიალი; აქნევა, მოქნევა
waver ტორტმანი, შერხევა
wavy ტალღოვანი, ტალღისებური
wax ცვილი, თაფლის სანტელი; ზრდა; გახდომა (ხდება); დადგომა (დგება)
way გზა; მანძილი; ყოფაქცება; საშუალება; by the way სხვათა შორის; way out გამოსავალი მდგომარეობიდან
wayfarer მგზავრი
wayside გზისპირა
wayward თავქეიფა, თვითრჯული; ცვალებადი, მიზეზიანი
we ჩვენ
weak სუსტი; გამხდარი
weaken დასუსტება, მოდუნება
weakling სუსტი არსება
weakness სისუსტე
wealth სიმდიდრე, ქონება
wealthy მდიდარი, შეძლებული
weapon იარაღი
wear (wore, worn) ხმარება, ტარება, გაცვეთა
weariness დაქანცულობა, დაღლილობა; მოწყენილობა
wearisome დამქანცველი, მომღალავი; მოსაწყენი
weary დაქანცული, მოქანცული
weather ამინდი, დარი
weather-beaten გამობრძმედილი, მტკიცე; ქარით გაფუჭებული
weathercock ფლუგერი; მერყევი ადამიანი
weave (wove, woven) ქსოვა, წნვა
weaver ფეიქარი
web ქსელი; ქსოვილი
wedding ქორწილი
wedge სოლი; სოლის ჩასობა
Wednesday ოთხშაბათი
weed სარეველა ბალახი
week კვირა
weekly ყოველკვირეული
weep ტირილი, დატირება
weigh აწონა
weight წონა; საწონი
weighty მძიმე
welcome კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება; სასურველი
welfare კეთილდღეობა, ბედნიერება
well წყარო; ჭა; კარგად; ჰო, ჰოდა; კარგი, ჯანმრთელი
well-being კეთილდღეობა, ბედნიერება
well-bred ზრდილობიანი, ზრდილი, წმინდა სისხლის
well-grounded დასაბუთებული, კარგად მომზადებული
well-timed თავის დროული
well-to-do შეძლებული
well-turned მარჯვე
welter ფართხალი, გორაობა; ნერვიულობა
wench ქალიშვილი, გასათხოვარი ქალი
west დასავლეთი
western დასავლეთის
westward დასავლეთისაკენ
wet სველი, ნესტიანი; დასველება
whale ვეშაპი
whaler ვეშაპზე სანადირო გემი
wharf ნავმისადგომი; ნავსაბელი; სანადირო
what რომელი, რა, რომელსაც; როგორი
whatever რაც კი, რომელიც კი
wheat ხორბალი
wheedle მილაქუცება, გულის მოგება
wheel ბორბალი, ველოსიპედი
wheelbarrow ურიკა, მაზიდი
whelp ლეკვი
when როდესაც, როცა; მაშინ როდესაც
whence საიდანაც, საიდან
whenever როდესაც არ,  როცა არ
where სად, საითკენ
whereabouts დაახლოებითი ადგილსამყოფელი
whereas მაშინ როდესაც
whereby რის ახლოს? როგორ? საიდან?
whereupon რის შემდეგაც, შემდეგ
wherever სადაც არ, საითკენაც არ
whether თუ ასე თუ ისე
which რომელი, რომელიც, რომელსაც
whiff მობერვა, დაბერვა
while იმ დროს როდესაც, მაშინ როდესაც
whim კაპრიზი, ჟინი
whimper წუწუნი
whip მათრახი; გამათრახება
whisky ვისკი
whisper ჩურჩული
whistle სტვენა; სასტვენი
white თეთრი, ცილა White House "თეთრი სახლი' (აშშ-ს პრეზიდენტის რეზიდენცია
whiteguard თეთრგვარდიელი
whiten გათეთრება
whitewash თეთრება, თეთრად  ღებვა კირიტ ან ცარცის ხსნარით
whiz სტვენა
who ვინ, რომელი, რომელიც
whoever ვისაც არ უნდა, რომელიც არ უნდა
whole მტელი, მთლიანი; უვნებელი
wholesale ბითუმად ვაჭრობა
wholesome სამკურნალო, სასრგებლო
wholly სავსებით, მთლიანად
whom რომელიც, ვინც
whortleberry მოცვი
whose ვისი, რომლის
why რატომ, რისთვის
wick პატრუქი
wicked ავი, ბოროტი
wicker ტირიფის წნელი; დაწნული
wide ფართო, განიერი
wide-awake ფხიზელი
widen გაფართოება
widow  ქვრივი ქალი
widowed დაქვრივებული
widower ქვრივი კაცი
width სიგანე, განი
wife ცოლი
wig პარიკი
wild გარეული
wilderness უდაბნო
wilful თავქეიფა, ჯიუტი, თვითრჯული; წინასწარ განზრახული
will (would, would) ნებისყოფა, ანდერძი, სურვილი; ნებისყოფის გამოხატვა; იხმარება როგორც მეშველი ზმნა მყოფადი დროის მისაღებად
willing მოსურნე
willingly სიამოვნებით
willow ტირიფი
willowy მოქნილი; ღუნვადი
win (won, won) მოგება, გამარჯვება
wince შეკრთომა, შეთრთოლება
wind (wound, wound) ქარი; საათის მომართვა
windmill ქარის წისქვილი
window ფანჯარა
window-pane ფანჯრის მინა
wine ღვინო
winecup ფიალა, თასი
winepress საწნახელი
wineskin ტიკჭორა
wing ფრთა; ფლანგი; გვერდი
wink თვალის ჩაკვრა
winner გამარჯვებული, მძლეველი, მომგები
winning მიმზიდველი, სანდომიანი
winnow მარცვლეულის განიავება
winter ზამთარი; ზამთრის
wintry ზამთრის (ცივი)
wipe გაწმენდა, გაშლა
wire მავტული; დეპეშა, ტელეგრამა; დეპეშის გაგზავნა
wireless რადიო
Wisconsin ვისკონსინი (შტატი)
wisdom სიბრძნე
wise ბრძენი, მცოდნე
wish სურვილი, ნდომა
wistful ჩაფიქრებული, დაფიქრებული
wit ჭკუა, გონებამახვილობა, მახვილგონიერება
witch ჯადოსანი, კუდიანი
witchcraft მოჯადოება
with -თან, -ით, -თ, ერთად
withdraw (withdrew withdrawn) უკან გაწევა, უკან დახევა
wither ჭკნობა, ხმობა
withhold (withheld, withheld) დაკავება, შეკავება, დაჭერა
within ვადაში, განმავლობაში; -ში
without -უ, გარეშე
withstand (withstood, withstood) შებრძოლება, წინააღმდეგობის გაწევა
witness მოწამე, მნახველი
witticism ხუმრობა, ენამახვილობა
witty გონებამახვილი, მახვილგონიერი
wizard ჯადოსანი, გრძნეული
wizen(ed) დანაოჭებული
wobble რხევა, ქანაობა
woe მწუხარება, დარდი
wolf მგელი
woman ქალი
womanly ქალური
wonder გაოცება; გაკვირვება; სასწაული, საკვირველება; გაკვირვება; დაინტერესება
wonderful საკვირველი; შესანიშნავი, ჩინებული
wood ტყე; შეშა
woodcock ტყის ქათამი
wood-cutter შეშის მპობელი, შეშის მჭრელი
wooden ხის
woodpecker კოდალა
wood-pulp მერქანი
woodwork ხის ნაკეთობანი
woody ტყიანი
wool მატყლი
woollen შალის; შალეული
word სიტყვა; ცნობა
work სამუშაო; წარმოება; საქმე; მუშაობა
worker მუშა
workman მუშაკი
workmanship ოსტატობა, ხელოსნობა; გამოყვანა, მოპირკეთება
workshop სახელოსნო
workwoman მუშა-ქალი
worid მსოფლიო, ქვეყანა
woridly საერტო, საერისკაცო
woridwide მსოფლიოში გავრცელებული
worm ჭია
worry შეწუხებული, წუხილი
worse უარესი
worsen გაუარესება
worship გაღმერტება, თაყვანისცემა Your worship მოწყალეო ხელმწიფევ, თქვენო მოწყალებავ
worst უცუდესი
worsted შალის
worth ღირსი
worthless უღირსი
worthy ღირსეული, საპატიო
woul-be ვითომითი, ვითომური
wound ჭრილობა; დაჭრა, ჭრილობის მიყენება
wounded დაჭრილი
wrangle წაჩხუბება, კინკლაობა
wrap შალი, პლედი; შეხვევა, შეფუთვა
wrath წყრომა, გულის წყრომა
wreath გვირგვინი
wreathe კვამლის ამოსვლა
wreck ავარია; ნანგრევი
wrench კბილის ამოღება; ღრძობა, ამოგდება
wrestle ბრძოლა
wretch უბედური; არამზადა
wriggle კლანკვა
wring (wrung, wrung) გაწურვა; გამოძალვა
wrinkle ნაოჭი, ნაკეცი; დანაოჭება
wrist მაჯა (ანატ.)
write (wrote, written) წერა
writer მწერალი
writhe ტკივილისგან კრუნჩხვა
wrong მცდარი, შემცდარი; უსამარტლო; უსამარტლობა
wrongful უკანონო, უსამართლო
wry მრუდი, უსწორო
Wyoming ვაიომინგი (შტატი)

HOME